De mobiliteitsbrief

De Mobiliteitsbrief is een maandelijkse nieuwsbrief met informatie over hoe lokale overheden een duurzaam mobiliteitsbeleid kunnen uitwerken in samenwerking met andere partners en overheden. Elke maand staat een ander thema centraal. Verschijnt niet in juli en augustus.

Wie krijgt de Mobiliteitsbrief? Alle mandatarissen van alle Vlaamse steden en gemeenten, gemeentelijke en provinciale ambtenaren die zich bezig houden met mobiliteit en verkeer, alle geïnteresseerden, alle abonnees van het vroegere Mobiliteitshandboek.