Mobiel Vlaanderen - website voor lokale overheden
   U bent hier :   Mobiel Vlaanderenlokale overheden >  Agenda en nieuwszoeken
LOKAAL MOBILITEITSBELEID
• Wat?
• Mobiliteitsplan
• Projecten
• Kwaliteitsbewaking
• Samenwerkingsovereenkomsten
• Projectsubsidies
• Wetgeving en omzendbrieven
• Overlegorganen
• Mobiliteitsbegeleiders
• Vragen & antwoorden
THEMA'S
VERVOERSMODI
 • Voetgangers
 • Fietsers
 • Openbaar vervoer
 • Taxi en VVB
 • Vrachtverkeer
BELEID
 • Basisbereikbaarheid
 • Snelheidsbeleid
 • Participatie en inspraak
 • Parkeerbeleid
 • Sluipverkeer
 • Milieu
INFRASTRUCTUUR
 • Schoolbuurt
 • Verlichting
 • Winterdienst
RICHTINGGEVEND KADER
• Mobiliteitsbrief
• Vademecums
• Richtlijnen- en ideeëngidsen
• Beleidsplannen
• Statistieken
AANVULLENDE REGLEMENTEN
• Wat?
• Regelgeving
• Goedkeuring nieuw AR
• Aandachtspunten bij opmaak
• IRG
• Contact
WIE IS WIE?
• Overheden en administraties
• Belangengroepen en
   beroepsorganisaties

• Studiebureaus
• Opleidingsinstellingen
• Onderzoeks- en kenniscentra
Mobiliteitsbrief 199: Geïntegreerd Investeringsprogramma  

Mobiliteitsbrief 199: Geïntegreerd Investeringsprogramma
mei 2019

Met het geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) bundelt het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) haar financiële krachten waardoor het efficiënter kan investeren. De vervoerregio’s geven advies voor GIP-projecten in hun regio.


 Klik hier voor gratis inschrijving, archief en meest recente versie

agenda  Agenda

agenda  Nieuws

Nieuwsbrief van juni verschijnt later


De redactie van Mobiliteitsbrief bereidt voor juni een dubbelnummer voor over basisbereikbaarheid. Omdat het nieuwe decreet basisbereikbaarheid pas op 26 april 2019 door de Vlaamse Regering werd bekrachtigd en afgekondigd, zal het juninummer iets later verschijnen dan gewoonlijk. Hou je mailbox en postbus dus in de gaten! In het juninummer geven we toelichting bij de nieuwe overlegplatformen, de do’s en don’ts bij de opmaak van een regionale mobiliteitsvisie voor je vervoerregio en de nieuwe typologieën in de hiërarchie van netwerken.

35 partners voor Green Deal Stedelijke logistiek om steden leefbaar te houden


35 partners voor Green Deal Stedelijke logistiek om steden leefbaar te houden
Om de steden leefbaar te houden en tegelijk de uitstoot van transport te beperken, is werken aan een duurzame én efficiënte stedelijke logistiek cruciaal. Bedrijven, steden en de Vlaamse overheid slaan daarom de handen in elkaar om leveringen in de steden klimaatvriendelijker te organiseren. Maar liefst 35 partners ondertekenden daarvoor de Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek. Naast de steden Antwerpen, Gent, Leuven en Mechelen engageren ook bedrijven als Telenet, Colruyt en Schoenen Torfs zich in deze Green Deal.

De deelnemers zullen inzetten op het terugdringen van het aantal gereden kilometers en ervoor zorgen dat noodzakelijke kilometers afgelegd worden op gepaste tijdstippen en met milieuvriendelijkere voertuigtypen en zero-emissie voertuigen. Zo wordt er bijvoorbeeld onderzocht hoe bouwwerven beleverd kunnen worden door cargofietsen, hoe koerierdiensten gebruik kunnen maken van zero-emissie voertuigen en hoe lokale boeren hun producten vlot in de restaurants en winkels in de buurt krijgen. In steden is de logistiek verantwoordelijk voor minstens een kwart van de CO2-uitstoot van het transport. Hoewel leveringsvoertuigen slechts 10 tot 20% van de kilometers voor hun rekening nemen, staat deze sector in voor 30 tot 50% van andere emissies zoals stikstof en fijn stof. De Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek is de zevende Green Deal in Vlaanderen. De Green Deals zijn vrijwillige overeenkomsten tussen (privé)partners en de Vlaamse overheid om samen een groen project na te streven.


ADR-vervoer zwaarder beboet


ADR-vervoer zwaarder beboetSinds 11 april kunnen wegeninspecteurs van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken zware inbreuken bij vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) strenger beboeten. De boetes voor ADR-inbreuken zijn vastgelegd in de boetecatalogus. De wijzigingen aan de boetecatalogus verschenen op 1 april in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe boetebedragen variëren van 55 tot 1.650 euro naargelang de ernst van de overtreding en de impact op de verkeersveiligheid of het milieu. Het team ADR controleerde in 2018 maar liefst 2.103 voertuigen. Daarvoor schreven ze 515 keer een boete uit, stelden ze 6 processen-verbaal op en gaven ze 83 keer een waarschuwing.

Gevleugelde zebrapaden voor minder dodehoekongevallen


Gevleugelde zebrapaden voor minder dodehoekongevallenDe strepen van een zebrapad een stuk langer maken heeft op sommige locaties een positieve impact op de verkeersveiligheid. Dat blijkt uit de nastudie van twee proefprojecten van AWV met gevleugelde zebrapaden in Brugge en Melle. De witte strepen van het zebrapad op de testlocaties werden verlengd tot 8 meter (de normale lengte in een 50 km/u-gebied is 3 m). De bedoeling van de gevleugelde zebrapaden is dat bestuurders verder van het centrale oversteekgedeelte stoppen en zo een beter zicht krijgen. Het centrale oversteekgedeelte wordt ook afgezoomd met een fysieke afscheiding (bv. omegabeugels). Die moeten er voor zorgen dat voetgangers alleen het centrale gedeelte van het zebrapad gebruiken. De zebrapaden op de proeflocaties blijken goed te werken. Bestuurders vertonen defensief rijgedrag en voetgangers steken het zebrapad niet diagonaal over. AWV bekijkt nu op welke locaties nog gevleugelde zebrapaden aangelegd kunnen worden. Op de website van AWV kan je een ontwerprichtlijn raadplegen met ‘criteria voor de aanleg van een gevleugelde voetgangersoversteek t.h.v. schoolomgevingen’.

Meer informatie over de gevleugelde zebrapaden vind je op www.wegenenverkeer.be.


Eerste wildwaarschuwingssysteem geopend


Eerste wildwaarschuwingssysteem geopendHet Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) heeft het eerste wildwaarschuwingssysteem van Vlaanderen geactiveerd op de Kamperbaan (N73) in Hechtel-Eksel (Limburg). Aan beide zijden van de Kamperbaan staat nu een ecoraster over een afstand van 4 km. Dat moet verkeersongevallen met wild vermijden zonder het leefgebied van de wilde dieren te versnipperen. Slimme sensoren sturen dynamische verkeersborden aan die automobilisten een seintje geven bij overstekend wild. AWV werkt voor dit pilootproject samen met het Agentschap Natuur en Bos, het Departement Omgeving en het bos Bosland.


27 mei: Safe2work Netwerkmeeting


27 mei: Safe2work NetwerkmeetingHoe werk ik een mobiliteitsbeleid op maat uit? Wat is een doeltreffend alcoholbeleid? Hoe sensibiliseer ik mijn medewerkers over de speedpedelec en fietsveiligheid? Je ontdekt het allemaal tijdens de Safe2work Netwerkmeeting op maandagnamiddag 27 mei 2019 in de CommunicatieCampus in Gent. Het programma is veelzijdig en focust op verkeersveiligheid en mobiliteitsmanagement. Naast praktijkoefeningen met een speed pedelec kan je ook een speeddate met mobiliteitspartners volgen. Als afsluiter is er een netwerkreceptie. De plaatsen voor de training met een speedpedelec zijn beperkt. Maak dus snel je keuze en schrijf in.

Meer info: www.vsv.be.


Vraag subsidies aan bij de Vlaamse overheid voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van schoolomgevingen


Vraag subsidies aan bij de Vlaamse overheid voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van schoolomgevingenWaarvoor dient de subsidie?
Gemeenten kunnen subsidies aanvragen bij de Vlaamse overheid voor projecten die de verkeersveiligheid van schoolomgevingen verbeteren. Deze subsidies zijn gericht op verkeerssignalisatie en kleine infrastructurele maatregelen. Zo kan je de verkeersveiligheid van schoolomgevingen aanpakken met snel uitvoerbare maatregelen. Werken komen in aanmerking als ze verricht zijn vanaf 1 januari 2019. Subsidies kunnen dus met terugwerkende kracht aangevraagd worden.

Wat is het maximum bedrag van de subsidie?
De gemeente kan jaarlijks één subsidieaanvraag indienen voor maximaal tien schoolomgevingen op haar grondgebied. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de uitgaven die voor de subsidie in aanmerking komen, met een absoluut maximum van 25.000 euro per schoolomgeving.

Hoe kan je de subsidie aanvragen?
De subsidie wordt aangevraagd met het aanvraagformulier dat je kan vinden op vlaanderen.be/subsidies-veilige-schoolomgevingen. Je stuurt het ingevulde formulier met de gevraagde bijlagen naar subsidies.veilige.schoolomgevingen@mow.vlaanderen.be.

Beleids- en beheerscyclus: oproep voor fietspadprojecten


Beleids- en beheerscyclus: oproep voor fietspadprojectenIn vele nieuwe gemeentelijke bestuursakkoorden gaat er aandacht naar maatregelen om het fietsgebruik te bevorderen. Ook bij de Vlaamse overheid werd vorig jaar een historisch recordbedrag voor investeringen in veilige en comfortabele fietsinfrastructuur vastgelegd. We gaan ervan uit dat de volgende Vlaamse Regering de inspanningen nog zal opdrijven omdat met meer fietsgebruik heel wat maatschappelijke doelstellingen worden gerealiseerd. De gemeenten kunnen een belangrijke bijdrage leveren door fietspadprojecten op te nemen in de lokale meerjarenplanning (beleids- en beheerscyclus) die momenteel volop wordt voorbereid. Zowel de Vlaamse overheid als de provincies voorzien in subsidies die de aanlegkosten van noodzakelijke fietsinfrastructuur tot 90 of 100% financieren.


Kortrijk en De Vlaamse Waterweg winnen Prijs Publieke Ruimte


Kortrijk en De Vlaamse Waterweg winnen Prijs Publieke RuimteDe stad Kortrijk en De Vlaamse Waterweg hebben de jaarlijkse Prijs Publieke Ruimte gewonnen voor de herinrichting van de Oude Leieboorden. Kortrijk won naast de prijs van de vakjury ook de publieksprijs waarvoor 2000 mensen online hun stem uitbrachten. De vakjury nomineerde vijf projecten: Singel Noord (Antwerpen), Breekbaar Land (Hooglede), de herinrichting van de stationsomgeving in Liedekerke, Oude Leieboorden (Kortrijk) en Wetteren aan de Schelde (Wetteren).

Meer info op publiekeruimte.info.


Uitstel GIPOD-verplichting voor kleinere werken met ernstige hinder of omleidingen


Uitstel GIPOD-verplichting voor kleinere werken met ernstige hinder of omleidingenBouwpromotoren en andere opdrachtgevers van werken moeten sinds 1 juli 2016 werkopdrachten, waarbij meer dan 50 m2 van het publiek domein wordt ingenomen, invoeren in de databank van het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD). Oorspronkelijk was voorzien om vanaf 1 maart 2019 ook kleinere werkopdrachten en andere geplande innames van het openbaar domein te registreren. Die verplichting om kleinere werkopdrachten in te geven, gaat nu pas na september 2020 in. Informatie Vlaanderen wil dan een nieuwe GIPOD-platform in productie nemen.

© 2019 - Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Beleid
De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website :
zie website vlaanderen.be voor meer info