Mobiel Vlaanderen - website voor lokale overheden
   U bent hier :   Mobiel Vlaanderenlokale overheden >  Agenda en nieuwszoeken
LOKAAL MOBILITEITSBELEID
• Wat?
• Mobiliteitsplan
• Projecten
• Kwaliteitsbewaking
• Samenwerkingsovereenkomsten
• Projectsubsidies
• Wetgeving en omzendbrieven
• Overlegorganen
• Mobiliteitsbegeleiders
• Vragen & antwoorden
THEMA'S
VERVOERSMODI
 • Voetgangers
 • Fietsers
 • Openbaar vervoer
 • Taxi en VVB
 • Vrachtverkeer
BELEID
 • Basisbereikbaarheid
 • Snelheidsbeleid
 • Participatie en inspraak
 • Parkeerbeleid
 • Sluipverkeer
 • Milieu
INFRASTRUCTUUR
 • Schoolbuurt
 • Verlichting
 • Winterdienst
RICHTINGGEVEND KADER
• Mobiliteitsbrief
• Vademecums
• Richtlijnen- en ideeëngidsen
• Beleidsplannen
• Statistieken
AANVULLENDE REGLEMENTEN
• Wat?
• Regelgeving
• Goedkeuring nieuw AR
• Aandachtspunten bij opmaak
• IRG
• Contact
WIE IS WIE?
• Overheden en administraties
• Belangengroepen en
   beroepsorganisaties

• Studiebureaus
• Opleidingsinstellingen
• Onderzoeks- en kenniscentra
Mobiliteitsbrief 202: Vervoer op maat 

Mobiliteitsbrief 202: Vervoer op maat
oktober 202

Met het vervoer op maat krijgt de onderste vervoerslaag van basisbereikbaarheid vorm. De vervoerregioraden beslissen welke vervoersystemen ze daarvoor wensen met de hulp van een leidraad en een menukaart.
 Klik hier voor gratis inschrijving, archief en meest recente versie

agenda  Agenda

agenda  Nieuws

Gemeentelijk Ondersteuningsplatform Vervoerregiowerking van start


In de schoot van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) ging deze zomer het ‘Gemeentelijk Ondersteuningsplatform Vervoerregiowerking’ van start. Coördinator Guido Vaganée en stafmedewerker Mathieu Cockhuyt zullen de lokale besturen mee ondersteunen in het intergemeentelijk proces van de vervoerregiowerking. Naast ondersteuning en begeleiding maakt het ondersteuningsplatform ook werk van een kennisdatabank vervoerregiowerking. In die databank zullen mandatarissen en medewerkers inspirerende voorbeelden vinden uit binnen- en buitenland.

Heb je vragen of suggesties? Stuur een mail naar guido.vaganee@vvsg.be of mathieu.cockuyt@vvsg.beRechtzetting Mobiliteitsbrief 201 - zone 30


Rechtzetting Mobiliteitsbrief 201 - zone 30

In Mobiliteitsbrief 201 van september is een foutje geslopen in het interview met Piet Minten. In het interview staat dat een voetganger 30 m voor en na een zebrapad niet mag oversteken. Dat moet 20 m zijn. Op 31 mei 2019 is deze regelgeving immers aangepast, waardoor de regels om buiten het zebrapad over te steken versoepeld zijn.

Meer info: www.wegcode.be/actueel
Samen naar nul verkeersdoden: dien je voorstel in


Samen naar nul verkeersdoden: dien je voorstel in

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) streeft met Visie Zero naar nul verkeersdoden in 2050. Met 310 verkeersdoden in 2018 moeten we in Vlaanderen meer dan een tandje bijsteken. De VSV roept iedereen op om voorstellen in te dienen en op 10 maart 2020 mee de handen uit de mouwen te steken op het Vlaams Congres Verkeersveiligheid 2020. Welke tools voor handhaving, infrastructuur en educatie zijn aan vernieuwing toe? Kan er aan de rijopleiding nog geschaafd worden? Bewegen we burgers met sensibilisering in de juiste richting of zijn er andere maatregelen nodig? Geef het programma van het congres mee vorm. Of ding mee naar de verkeersveiligheidsprijs en dien je voorstel in!

Meer info: www.vlaamscongresverkeersveiligheid.be15 fietstelpunten voor een gerichter fietsbeleid


In september komt er in Tienen een 15de fietstelpunt bij van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Dan heeft elke provincie 3 Vlaamse fietstelpunten die permanent metingen doen. Met die informatie wil de Vlaamse overheid een slimmer en accurater fietsbeleid uitbouwen. De gegevens worden ook als open data ter beschikking gesteld van de lokale overheden. De 15 locaties werden geselecteerd door AWV, in samenspraak met Fietsberaad Vlaanderen, de provincies, het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) en de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG).

Laat inwoners meedenken bij mobiliteitsvraagstukken met LaMA


Laat inwoners meedenken bij mobiliteitsvraagstukken met LaMAWil je aan de slag gaan rond een mobiliteitsvraagstuk in je gemeente? Dan gebruik je best de LaMA-methodiek. LaMA staat voor Laboratoria Mobiele Alternatieven. Het is een uitgewerkte en geteste methode om met lokale mensen nieuwe oplossingen te bedenken voor vastgeroeste problemen. De oplossingen die uit de bus vallen, kan je met LaMa ook testen, evalueren en bijsturen. Schrijf je in voor de LaMA-academie en leer samen met andere collega’s hoe je een LaMA-traject in jouw gemeente opzet. Inschrijven kan tot 18 oktober 2019. Het aantal plaatsen is beperkt!


Eenvoudig aan de slag met aanvullende reglementen


Eenvoudig aan de slag met aanvullende reglementenVoor elke nieuwe gebods- of verbodsmaatregel moet de lokale wegbeheerder een aanvullend reglement opstellen. Over de opmaak bestaan nog heel wat onduidelijkheden. Om je te helpen met al je vragen rond de procedurele, vormelijke en inhoudelijke aspecten van deze voorschriften plant de Vlaamse Stichting Verkeerskunde een cursus over aanvullende reglementen. De cursus zal gegeven worden in het najaar, maar de datum ligt nog niet vast.

Heb je interesse? Zet je nu al op de wachtlijst door te mailen naar administratie@vsv.be.

Overgangsbepalingen Projectstuurgroep


In het verleden kwam de besluitvorming tot stand via de Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC) en de Regionale Mobiliteitscommissie (RMC). De kwaliteitsadviseur bracht toen over elk dossier een advies uit, vaak pas op het einde van een traject. Nu krijgt de besluitvorming op een eenvoudigere manier vorm, via één geïntegreerd overlegorgaan: de projectstuurgroep (PSG). Bekijk hier de overgangsbepalingen in tabelvorm. Meer hierover kan je ook lezen in het artikel 'Met projecten naar de projectstuurgroep' uit Mobiliteitsbrief nr. 200 (juni 2019).
Nieuw standaardbestek 250


Er is een nieuwe versie van het ‘Standaardbestek 250 voor de wegenbouw’ beschikbaar op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer: de versie 4.1. Het standaardbestek 250 bevat alle info over wegenbouw, rioleringen, signalisatie en groenaanleg. Het nieuwe typebestek bevat onder andere nieuwe prijsherzieningsformules voor asfalteringswerken. De technische hoofdstukken werden ook aangepast aan de huidige technieken, nieuwe materialen en uitvoeringsmethodes. Het nieuwe bestek is digitaal beschikbaar op www.wegenenverkeer.be/standaardbestek. Een papieren exemplaar bestellen kan vanaf september. Er is een overgangsperiode voorzien van een half jaar. In het najaar worden ook uitgebreide infosessies voorzien.

Een uitgebreid overzicht van de wijzigingen ten opzichte van de vorige versie staat ook op www.wegenenverkeer.be/standaardbestek.

Terugkommoment voor beginnende bestuurders


Terugkommoment voor beginnende bestuurdersLokale besturen krijgen regelmatig vragen over het terugkommoment voor beginnende bestuurders. Hieronder geven we enkele richtlijnen voor antwoorden op veelgestelde vragen:

Moet ik het terugkommoment volgen?
Je moet het terugkommoment volgen wanneer het antwoord op onderstaande vragen telkens ‘ja’ is.
  • Woon je in Vlaanderen?
  • Is je voorlopig en definitief rijbewijs afgeleverd in Vlaanderen?
  • Heb je jouw laatste voorlopig rijbewijs na 1 oktober 2017 aangevraagd?
Ik ben na 1 oktober 2017 van voorlopig rijbewijs gewisseld. Moet ik het terugkommoment volgen?
Heb je jouw laatste voorlopig rijbewijs gekregen omdat je van type gewisseld bent (van 18 naar 36 maanden of omgekeerd)? Dan moet je het terugkommoment volgen. Heb je jouw laatste voorlopig rijbewijs gekregen na verlies, diefstal of een wissel van begeleider? Dan moet je het terugkommoment niet volgen.

Ik weet niet meer of ik voor of na 1 oktober 2017 van voorlopig rijbewijs gewisseld heb.
Die informatie kan je bij de gemeente opvragen.

Wanneer moet ik het terugkommoment volgen?
Tussen de 6 en 9 maanden na het behalen van jouw definitief rijbewijs.

Burgers met vragen kun je altijd doorverwijzen naar www.vlaanderen.be/terugkommoment en 1700, het contactpunt van de Vlaamse overheid. Binnenkort krijgen lokale overheden ook folders over het terugkommoment ter beschikking. Die kunnen ze meegeven aan burgers die hun definitief rijbewijs komen ophalen.


Telraam zet burgers in voor verkeerstellingen


Telraam zet burgers in voor verkeerstellingenTellingen die multimodaal tellen, en dus zowel auto’s, zwaar verkeer, openbaar vervoer als fietsers en voetgangers registreren, zijn de basis van elke verkeerskundige studie. Deze tellingen zijn vandaag beperkt in tijd en in het tellen van modi. Daarnaast zijn ze vaak erg kostelijk. Maar nieuwe technologieën zorgen voor innovatieve meetmethoden. Zo is er nu ‘Telraam’. Telraam ontwikkelt top technologisch en betrouwbaar meetmateriaal, dat verkeer fijnmazig, continu, multimodaal, correct en samen met de burgers kan tellen én analyseren. Telraam gaat actief met burgers aan de slag om deze verkeerstellingen aan te leveren. Bewoners engageren zich graag om te ontdekken hoeveel en welk verkeer door de straat komt. De verzamelde telgegevens zijn een waardevolle basis om te gebruiken in verkeers- en mobiliteitsplannen.

Voor een offerte op maat of meer informatie over wat Telraam voor uw gemeente of binnen uw beleidsdomein kan betekenen, contacteer Telraam via info@telraam.net.


© 2019 - Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Beleid
De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website :
zie website vlaanderen.be voor meer info