Vlaams Congres Verkeersveiligheid

De bebouwde kom is een zone waar we leven, wonen, inkopen doen, naar school gaan, ons verplaatsen naar het zwembad of sporthal. We ontmoeten er elkaar en willen ons op een duurzame en actieve manier verplaatsen. Maar we zijn met veel en we hebben allemaal onze eigen vervoersmodi en snelheden. En de ruimte is beperkt. Hoe gaan we om met de beschikbare plaats en dat divers verkeer?

Een aantal steden en gemeenten verlaagde de snelheid naar 30 km/u om zo het aantal verkeersslachtoffers te verminderen. Maar hoe kunnen we tot nog meer gedragen maatregelen komen? Zijn er ideeën rond zwaar vervoer? Kan de infrastructuur beter? Zijn er creatieve inwoners met vernieuwende voorstellen?

Meer info: https://www.vsv.be/opleidingen-congressen/congressen/vlaams-congres-verkeersveiligheid/