Vlaamse overheid sluit contract met uitbater Hoppincentrale

Uit mobiliteitsbrief 222 - Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen

In het kader van de uitrol van basisbereikbaarheid lanceerde de Vlaamse Regering in maart 2020 de overheidsopdracht voor de uitbating van de mobiliteitscentrale (nu: Hoppincentrale). Nadat een van de kandidaten tot twee maal toe een verzoekschrift tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid ingediend had bij de Raad van State, werd deze vordering tot schorsing eind augustus verworpen. Met deze uitspraak kon de Vlaamse overheid het contract sluiten voor de uitbating van de centrale met het bedrijf Via. Via heeft ruime ervaring met het opzetten van mobiliteitssystemen in Europa en daarbuiten. Het bedrijf zal zowel de systemen achter de Hoppincentrale uitbouwen als op termijn de centrale zelf uitbaten. Nu Via concreet aan de slag kan gaan, is er een belangrijke stap gezet in de uitrol van basisbereikbaarheid. Minister Peeters is nu in overleg met alle betrokken stakeholders om een nieuwe datum voor de uitrol van basisbereikbaarheid vast te leggen.