Verkiezing Fietsgemeente/-stad 2022 start op 20 september

Uit mobiliteitsbrief 220 - Vlaamse Mobiliteitsvisie 2040

fgfs2022-logo-congressite-2020x1138.pngDit jaar gaat de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) in samenwerking met de Fietsersbond voor de tweede keer via een publieksbevraging na in welke gemeenten het aangenaam fietsen is. Het grote publiek kan de enquête invullen tussen 20 september en 31 oktober 2021. Dit zal 9 genomineerden opleveren, verdeeld over 3 categorieën (volgens inwoneraantal).. Om kans te maken, moeten gemeenten minstens 50 enquêtes binnenhalen of 1% van aantal inwoners. Stimuleer je inwoners dus om de enquête in te vullen! Hiervoor kan je kant-en-klaar campagnemateriaal downloaden op fietsgemeente.be. Deelnemende lokale overheden dingen niet alleen mee naar de prijs, maar krijgen ook feedback op hun fietsbeleid via de burgerenquête en (voor genomineerden) door een studiebureau.

Meer info op fietsgemeente.be