Ruimterapport 2021: open ruimte neemt verder af in Vlaanderen

Uit mobiliteitsbrief 225 - Afwegingskader 30 of 50

ruimterapporten.JPGTussen 2013 en 2019 kwamen er in Vlaanderen 124.000 huishoudens bij en werden er elke dag ongeveer 270 gebouwen bijgebouwd. Daarnaast is door alle nieuwbouw de open ruimte afgenomen met 12.500 hectare. Iets meer dan de helft van de nieuwe gebouwen is bedoeld voor wonen, een kwart is bestemd voor industrie en landbouw. Het grote aantal nieuwe gebouwen zorgde voor steeds meer verstedelijking in Vlaanderen. Dat blijkt uit het tweede ruimterapport van het Departement Omgeving. Het rapport beschrijft aan de hand van meer dan 300 kaarten, tabellen en grafieken de huidige toestand van Vlaanderen op ruimtelijk vlak, en brengt recente evoluties in de periode 2013-2019 in beeld. Het eerste Ruimterapport uit 2018 toonde al aan dat Vlaanderen een erg bebouwde regio is met veel lintbebouwing, een sterk infrastructuurnetwerk en goed uitgebouwde voorzieningen. Dat alles neemt echter veel ruimte in en dan ook nog versnipperd. Globaal genomen zijn in het tweede rapport zowel de bebouwing, de verharding als het ruimtebeslag in Vlaanderen verder toegenomen.