Nieuwe projectoproep voor laadpalen

Uit mobiliteitsbrief 220 - Vlaamse Mobiliteitsvisie 2040

In het kader van ‘Clean Power for Transport’ (CPT) lanceert de Vlaamse overheid een nieuwe projectoproep voor (semi-)publieke laadpunten op privaat domein. De oproep kadert in de ambitie om 30.000 extra (CPE) laadpunten te voorzien tegen 2025. Minister Lydia Peeters voorziet hiervoor een budget van 3 miljoen euro. De projectoproep (semi)-publieke laadpunten op privaat domein richt zich op laadinfrastructuur die minstens 10 uur per dag publiek toegankelijk is. Het kan bijvoorbeeld gaan over parkings van supermarkten, sportterreinen, recreatiedomeinen, scholencomplexen, winkelketens, bedrijventerreinen of tankstations. De projecten hebben een maximumduur van 2 jaar. Projectvoorstellen kunnen ingediend worden tot 1 september 2021. ?

Meer info, alle voorwaarden en het aanvraagformulier vind je op www.milieuvriendelijkevoertuigen.be .