Nieuwe havenstrategie voor Vlaamse zeehavens

Uit mobiliteitsbrief 225 - Afwegingskader 30 of 50

De Vlaamse overheid heeft een nieuwe havenstrategie ontwikkeld en op 17 december definitief goedgekeurd. “We leggen hiermee de strategische doelstellingen en speerpunten voor de Vlaamse zeehavens vast voor de komende tien jaar”, zegt Lydia Peeters, Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken. “Onze havens krijgen hiermee alle mogelijkheden zodat ze nieuwe en complexe uitdagingen zoals klimaat, digitalisering en innovatie kunnen aanpakken. Zo laten we Antwerpen, Zeebrugge, North Sea Port en Oostende verder groeien en verhogen we hun internationale slagkracht en concurrentiepositie.” De havenstrategie heeft drie grote doelstellingen: de concurrentiepositie van de havens versterken, duurzame groei en ontwikkeling realiseren én de toegevoegde waarde verhogen. Naast het verzekeren van een vlotte en veilige nautische en maritieme toegang tot de havens wordt er ook sterk ingezet op de modal shift: het verhogen van logistieke stromen van en naar de havens via het spoort en de binnenvaart. Daarnaast is er verregaande aandacht voor klimaatvriendelijke processen en technologieën en de afbouw van klassieke fossiele brandstoffen. De vier Vlaamse zeehavens zijn van groot belang voor onze economie. In 2018 bedroeg de totale toegevoegde waarde 29,1 miljard euro: 10,8% van het Vlaamse BBP.

Raadpleeg de nieuwe havenstrategie via www.vlaanderen.be/departementmobiliteit-en-openbare-werken/beleidsthemas/havenbeleid