Ministerieel besluit wijzigt de plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens

Uit mobiliteitsbrief 220 - Vlaamse Mobiliteitsvisie 2040

Op 31 mei 2021 trad het ministerieel besluit (MB) van 9 april 2021 in werking. Dat bevat enkele wijzigingen in de plaatsingsvoorwaarden van verkeerstekens. Wegbeheerders kunnen nu onder meer het driekleurig stelsel met pijlen breder toepassen om verkeerslichtengeregelde kruispunten conflictvrij te regelen. Het MB past ook de plaatsingsvoorwaarden aan voor lichten die het ‘vierkant groen’ voor fietsers aanduiden en lichten die het ‘rechts, links en/of rechtdoor voor fietsers’ aanduiden. Verder zijn er ook nog aanpassingen voor de regeling van verkeerslichten, plaatsing van voetgangers- en fietserslichten, de brandduur van het groene voetgangerslicht, de afmetingen voor tijdelijke signalisatie met veranderlijke informatie boven de rijstroken, de aankondiging van snelheidsbeperkingen en de aanduidingen op voorwegwijzers.

Regelgeving

Contact

Met vragen kunt u terecht via het Contactpunt van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken