Met slim geregeld verkeer en vervoer naar duurzaam verbonden mensen en bedrijven

Uit mobiliteitsbrief 220 - Vlaamse Mobiliteitsvisie 2040

Perspectieven en doelstellingen

De Mobiliteitsvisie 2040 geeft een aantal duidelijke perspectieven voor mobiliteit in de toekomst. Er zullen nieuwe keuze- en denkpatronen nodig zijn om de transitie te maken.

05b_tijdshorizon - Copy.jpg

Vier perspectieven voor 2050

Vlaanderen wil dat mobiliteit en onze ruimtelijke organisatie in 2050 maximale verbondenheid en bereikbaarheid garanderen op een duurzame en veilige manier en op maat van alle mensen en bedrijven. Om dat te bereiken worden vier perspectieven (punten op de horizon) vooropgesteld tegen 2050:

  • geen zware verkeersslachtoffers meer;
  • geen vervoersemissies meer;
  • een vlotte en naadloze mobiliteit;
  • een vermindering van de materiaalvoetafdruk voor mobiliteit met 60%.

Waar willen we naar toe?

Personen en bedrijven mogen het volgende verwachten:

  • Personen kunnen op maat van de eigen situatie op een heel toegankelijke manier gebruikmaken van een veilig en gedifferentieerd aanbod van publieke en private mobiliteitsdiensten. Dat diverse aanbod van ‘mobiliteit-als-een-dienstverlening’ (MaaS) zet aan tot actief, duurzaam en multimodaal gedrag. Het aanbod wordt laagdrempelig digitaal ontsloten zodat iedereen alle mobiliteitsopties in Vlaanderen binnen handbereik heeft.
  • Bedrijven zijn via logistieke oplossingen veilig, vlot, duurzaam en kostenefficiënt geconnecteerd binnen Vlaanderen en met de economische polen in de rest van de wereld. De datagedreven samenwerking en aansturing zorgt voor een naadloze organisatie van goederenvervoer en laat bedrijven toe competitieve oplossingen, die kostenefficiënt én duurzaam zijn, toe te passen vanuit een integraal ketenmanagement.

Maatschappelijke dynamiek

Om die doelstellingen samen met de vervoerregio’s aan te pakken en te komen tot een duurzame, veilige, vlotte en betrouwbare personen- en goederenmobiliteit, is er een krachtdadig en vernieuwend beleid nodig, maar ook een goede samenwerking met alle actoren die mee vorm geven aan het mobiliteitssysteem.

De mobiliteitsvisie formuleert vier prioritaire beleidsthema’s om de juiste richting aan te geven. Sterke hefbomen zijn daarbij onontbeerlijk. In de visienota worden er vijf opgesomd. Zie De Vlaamse Mobiliteitsvisie 2040 geeft inspiratie en richting aan de vervoerregio's.  


Is het nu 2050 of 2040?

We nemen 2050 als tijdshorizon voor onze toekomstscenario’s en perspectieven. 2040 is ons richtpunt voor beleidsdoelstellingen en -prioriteiten.

Het jaar 2050 is de tijdshorizon voor onze toekomstscenario’s en het richtjaar voor onze wervende perspectieven op veiligheid, vervoersemissies, vlotheid en materiaalvoetafdruk. 2050 is dus het richtjaar waarbij we de stippen op de horizon (de 4 perspectieven) willen realiseren. We aligneren ons daarmee op een aantal Europese en Vlaamse doelstellingen.

Voor de beleidsprioriteiten kijken we op iets kortere termijn, namelijk 2040. Dat zijn belangrijke zaken voor het beleid in de komende legislaturen.