MaaS Congres ’21

MaaS heeft de potentie voor een modal shift en kan zo zorgen voor leefbare en bereikbare steden. Maar het is de vraag of die voordelen alleen bereikt worden door een perfect werkende app aan te bieden? Mensen zijn namelijk gewoontedieren. Hoe brengt u die gedragsverandering teweeg? Over die vraag buigen we ons graag samen met u op 7 december tijdens het MaaS Congres 2021. Het is ook mogelijk om online aan dit congres deel te nemen.

Gedragsverandering staat op 7 december dus centraal. Want overheden en MaaS-providers hopen op een grootschalig gebruik, maar dit vereist nog wel enkele inspanningen van diezelfde partijen. Tijdens het congres proberen we hiervoor handvatten te bieden.

Hoe verander je daadwerkelijk het gedrag van reizigers? Wat zijn de motieven van reizigers om MaaS juist wel of juist niet te gebruiken? Hoe voorkom je dat bepaalde doelgroepen buiten de boot vallen? En hoe kunnen overheden burgers met behulp van nudging in de gewenste richting duwen? Over deze vragen gaat de tweede editie van het MaaS Congres.

Meer info: https://www.maascongres.be/