Knooppunten, datasamenwerking, duurzaam aanbod en vraaggestuurde mobiliteit zijn richtinggevende beleidskeuzes

Uit mobiliteitsbrief 220 - Vlaamse Mobiliteitsvisie 2040

Beleidsthema’s en -prioriteiten

Om de perspectieven waar te maken, schuift de Vlaamse Mobiliteitsvisie 2040 twaalf beleidsprioriteiten naar voren, ondergebracht in vier complementaire beleidsthema’s. Deze beleidsprioriteiten en -thema’s zijn cruciaal voor zowel het Vlaamse mobiliteitsbeleid als het mobiliteitsbeleid in de vervoerregio’s.

image001.png

Beleidsthema 1: Knooppunten en netwerken – geïntegreerde en gekoppelde netwerken voor een betere mobiliteit

In samenwerking met de vervoerregio’s komen we tot een slim geconnecteerd mobiliteitssysteem, bestaande uit een hiërarchisch netwerk van knooppunten die internationaal, regionaal en lokaal ingeschaald worden en verbonden zijn via verschillende infrastructuurnetwerken en data- en informatiesystemen.

 • Reizigers kennen de knooppunten als locaties waar ze op een vlotte en comfortabele manier op-, af- of overstappen op emissievrije vervoermiddelen.
 • Bedrijven kennen knooppunten typisch als locaties waar goederenoverslag op een kostenefficiënte manier plaatsvindt.

Beleidsprioriteiten

 • Een multimodaal en hiërarchisch mobiliteitssysteem ontwikkelen voor optimale bereikbaarheid.
 • Een actief systeemmanagement toepassen. Infrastructuur- en vervoersnetwerken worden continu verbeterd en aangepast in functie van wijzigende omstandigheden.
 • Een integrale gebruiksgedreven en omgevingsgerichte benadering. We kijken naar een afstemming tussen noden en vragen met betrekking tot ruimte, milieu, mobiliteit, activiteit, nabijheid en veiligheid.

Beleidsthema 2: Datastrategie en digitalisering – het verwelkomen van data en vooruitstrevende digitale technologie voor een betere mobiliteit

Samen met de vervoerregio’s werken we rond data en digitale technologie om tot een slim, digitaal geconnecteerd mobiliteitssysteem te komen waarbij gebruikers en emissievrije vervoermiddelen zowel met het systeem als onderling geconnecteerd zijn.

 • Reizigers kunnen hun reisroutes en (combinaties van) vervoermiddelen met respect voor hun privacy kiezen, reserveren, betalen en opvolgen, op basis van informatie over de beschikbaarheid, duurtijd, comfort en kostprijs.
 •  Bedrijven kunnen hun goederenvervoer optimaal (laten) plannen, boeken, betalen, uitvoeren en opvolgen zonder daarbij concurrentiegevoelige bedrijfsinformatie vrij te geven.

Beleidsprioriteiten

 • Kwaliteitsvolle data delen op een veilige, transparante en snelle manier.
 • Aansturen op maximale interconnectiviteit en interoperabiliteit.
 • Een performant mobiliteitsdatasysteem en -aansturing uitbouwen.

Beleidsthema 3: Aanbodzijde – gezond functioneren aan aanbodzijde

Samen met de vervoerregio’s zetten we in op de ontwikkeling van een aanbodzijde met publieke en private mobiliteitsdiensten die aansluiten bij de wensen van reizigers en bedrijven, en ook rekening houden met de verschillende maatschappelijke ambities.

 • Reizigers beschikken over veilige, emissievrije en gedifferentieerd mobiliteitsdiensten (publieke en/of private) die aanzetten tot actief, duurzaam en multimodaal gedrag.
 • Voor bedrijven is er een competitief aanbod van duurzame en emissievrije logistieke oplossingen voor veilig, vlot en betrouwbaar goederenvervoer.

Beleidsprioriteiten

 • Komen tot een kwaliteitsvol vraaggedreven vervoersaanbod.
 • Komen tot een gelijk speelveld tussen de verschillende modi.
 • Het vervoersaanbod en de netwerken verduurzamen.

Beleidsthema 4: Vraaggedrag – een duurzaam, veilig en efficiënt gebruik van het mobiliteitssysteem

Samen met de vervoerregio’s zetten we in op een duurzaam, veilig en efficiënt gebruik van het mobiliteitssysteem voor personen- en goederenmobiliteit om zo tot een meer evenwichtige modale verdeling te komen.

 • Reizigers trachten we te overhalen om vaker te kiezen voor actieve manieren van verplaatsen (te voet of met de fiets), voor combimobiliteit of om de auto vaker te laten staan of te delen (autodelen of delen van ritten).
 • We zorgen ervoor dat bedrijven synchromodaal vervoer als een volwaardige vervoersoptie beschouwen en efficiënter gebruikmaken van de beschikbare capaciteit (laadcapaciteit van de voertuigen/capaciteit van de netwerken).

Beleidsprioriteiten

 • De bereidheid tot veranderen verhogen.
 • Gewenst gedrag belonen en ongewenst gedrag ontmoedigen.
 • Aansturen op een integrale afweging. We maken werk van een flexibele en adaptieve sturing van onze maatschappelijke doelen inzake duurzaamheid, veiligheid, leefkwaliteit en bereikbaarheid en de betaalbaarheid van mobiliteit.