Hoe kwam de Vlaamse Mobiliteitsvisie 2040 tot stand?

Uit mobiliteitsbrief 220 - Vlaamse Mobiliteitsvisie 2040

Het beleidsdomein MOW heeft bij de opmaak van de Vlaamse Mobiliteitsvisie 2040 een breed deelnemersveld betrokken: middenveld, experten, vervoerregio’s, lokale besturen, kansengroepen, burgers en bedrijven. Allemaal hebben ze hun stem laten horen. Die oefening werd al opgestart in het voorjaar van 2019.

2019

Verkenning van de toekomst op basis van vier toekomstscenario’s.

Participatief proces tot opmaak van de toekomstscenario’s

2020

2021

Verkenning van strategische opties tijdens meerdere werksessies met het middenveld en experten, vervoerregio’s en lokale besturen, en beleidsexperten.

Participatief proces tot opmaak van de Vlaamse Mobiliteitsvisie 2040

Samenstelling van de visietekst door herhaaldelijke samenwerking met de verschillende groepen uit de werksessies.

2021

Op 4 juni keurde de Vlaamse Regering de Vlaamse Mobiliteitsvisie 2040 principieel goed.

Vlaamse Mobiliteitsvisie 2040

2021

2022

Verdere doorvertaling door de vervoerregio’s.

Regionale mobiliteitsplannen

In werking op 1 oktober 2021

De Vlaamse Mobiliteitsvisie 2040 is nu principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering: een belangrijke eerste stap richting een definitief goedgekeurde visie. Het ontwerpbesluit Vlaamse Regering bepaalt dat de Mobiliteitsvisie 2040 in werking treedt op 1 oktober 2021. De Mobiliteitsvisie 2040 zal de komende tijd doorgesproken worden met de federale regering, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Waalse Gewest en de Mobiliteitsraad van Vlaanderen (MORA).

Centrale rol voor de vervoerregioraden

Het decreet basisbereikbaarheid bepaalt dat de regionale mobiliteitsplannen afgestemd worden op de Vlaamse Mobiliteitsvisie 2040. De regionale vervoerregioraden spelen dan ook een centrale rol in het vervolg van die mobiliteitsvisie. Zij zullen voor elk van de vervoerregio’s aangeven hoe we tot geïntegreerde en gekoppelde netwerken kunnen komen en op welke manier de vervoerregio’s kunnen bijdragen tot een duurzaam, veilig en efficiënt gebruik van het mobiliteitssysteem. Ze geven aan hoe het vervoersaanbod er dan best dient uit te zien en hoe data en digitale technologie hierbij kunnen ingezet worden.

Meer weten over de Vlaamse Mobiliteitsvisie 2040? Je kan de Mobiliteitsvisie 2040 lezen op mobiliteitsvisie2040.vlaanderen.be .