Burgers willen duurzaam, vlot en veilig vervoer dat betaalbaar, begrijpelijk en toegankelijk is

Uit mobiliteitsbrief 220 - Vlaamse Mobiliteitsvisie 2040

Hoe denken burgers over mobiliteit in 2050? We zetten de belangrijkste conclusies uit de burgerparticipatie op een rij.

verrekijker.jpgVan 16 september tot en met 18 oktober 2020 konden burgers via mobiliteitsvisie2040.vlaanderen.be ideeën en reacties posten over de vier toekomstscenario’s. Dat participatietraject maakte duidelijk wat burgers belangrijk vinden, hoe breed het draagvlak is voor de verschillende thema’s en welke concrete invulling eraan gegeven kon worden.

De toekomst is positief

Uit de resultaten van de sentimentsanalyse is duidelijk dat burgers de toekomst van de mobiliteit overwegend positief zien. Ze vinden dat verkeer en vervoer op een duurzame, vlotte en veilige manier georganiseerd moeten worden. Slimme technologie en infrastructuur worden als essentieel gezien om die doelstelling waar te maken.

Basisbereikbaarheid en MaaS

Minder en duurzame verplaatsingen, gedragsverandering, het STOP-principe, de maatschappelijke impact van verkeer en vervoer, e-commerce en circulaire economie kwamen vaak terug als gespreksthema’s. Een gezonde aanbodzijde moet die filosofie in de praktijk omzetten waarbij betaalbare milieuvriendelijke voertuigen en een mobiliteit die voor iedereen bereikbaar is, ertoe doen. Die ideeën linken sterk met onze ambities rond basisbereikbaarheid en de uitrol van Mobility as a Service (MaaS).

Fysiek en digitaal connecteren

Bij de ideeën op het platform springen thema’s zoals verbondenheid, fysiek en digitaal connecteren eruit. Het gaat dan onder andere over Hoppinpunten, fietsnetwerken, en deelmobiliteit. Maar ook over zelfrijdende voertuigen, datanetwerken en 5G. Bij de uitbouw en het gebruik van al die netwerken zijn inspraak, samenwerking en combimobiliteit de lijm die alles en iedereen met mekaar verbindt.

Kansengroepen

Tijdens de burgerbevraging reageerden mensen uit alle leeftijdscategorieën. Om ervoor te zorgen dat de participatie diverse groepen burgers aansprak, en zeker ook mensen met een mobiliteitsbeperking, zat de werkgroep ook samen met een aantal organisaties: Netwerk tegen Armoede, Licht en Liefde, en Inter. Samengevat vragen die organisaties om een mobiliteit die betaalbaar, begrijpelijk en breed toegankelijk is. Ook die input is meegenomen in de uiteindelijke visietekst.


Burgerparticipatie in cijfers

  • 4.350 unieke bezoekers op het participatieplatform
  • 1.269 geregistreerde bezoekers (tijdens de campagneperiode)
  • 345 geposte ideeën,waarop 379 reacties kwamen
  • 1 .540 uitgebrachte stemmen,waarvan 1.244 positief en 296 negatief

 


Meer info over de reacties uit de burgerparticipatie vind je op https://tinyurl.com/burgerbevraging .