302 gevaarlijke punten langs gewestwegen

Uit mobiliteitsbrief 223 - Ontharding

In 2021 zijn er 302 gevaarlijke punten langs Vlaamse gewestwegen. Sinds 2018 houdt Vlaanderen een dynamische lijst bij met gevaarlijke punten die ze jaarlijks op basis van ongevallencijfers updatet. Op die manier kunnen de gevaarlijke punten langs gewestwegen sneller worden aangepakt. Het stijgend aantal dodelijke verkeersslachtoffers sinds 2018 – en in het bijzonder het aandeel voetgangers en fietsers daarin – zorgt logischerwijs voor een aangroei van het aantal punten op de dynamische lijst. De meeste punten bevinden zich in de provincies Antwerpen (134), Oost-Vlaanderen (78) en Limburg (35). De Vlaamse overheid bekijkt nu welke punten versneld kunnen aangepakt worden. Dat gebeurt binnen de bestuurlijke aanpak Mobiliteit Innovatief Aanpakken (MIA) waarmee Vlaams minister Lydia Peeters de verkeersveiligheid efficiënt en proactief wil verhogen. Die bestuursvisie focust op eenvoud, versnelde output, inspraak en een bottom-up benadering binnen een regelluw kader.