Mobiel Vlaanderen

RAPPORTERING PERSONENVERVOER 2018


OVERZICHT

Inhoudstabel :

1. Wettelijk Kader   meer uitleg

2. Geregeld vervoer in het Vlaamse Gewest vanuit of naar dit gewest   meer uitleg

2.1. Informatie voor het hele Vlaamse Gewest

Voor meer  informatie en  extra duiding kan u altijd terecht op infosite van VVM De lijn.

2.1.1. Vervoerbewijzen    meer uitleg

2.1.1.1. Tarieven 2018 (art 11) PDF document - 269 kB, 11 pagina's
2.1.1.2. Algemene reisvoorwaarden PDF document - 520 kB, 49 pagina's
2.1.1.3. Overzicht derdebetalersystemen (art 12) PDF document - 124 kB, 2 pagina's
2.1.1.4. Overzicht steden en gemeenten die een derde-betalersysteem toepassen(art 12) PDF document - 109 kB, 1 pagina


2.1.2. Personeel   meer uitleg

2.1.2.1. Personeel (art 13) PDF document - 134 kB, 2 pagina's


2.1.3. Klantentevredenheid   meer uitleg

2.1.3.1. Klantentevredenheidsonderzoek(art 14) en Klantenreacties (art16)PDF document - 123 kB, 2 pagina's


2.1.4. Voertuigenpark   meer uitleg

2.1.4.1. VoertuigenparkPDF document - 174 kB, 2 pagina's

  • Aantal voertuigen volgens type en per bouwjaar (art 17§1)
  • Renovatie trams (art17§2)
  • Gemiddelde leeftijd (art 17§3)
  • Lage vloer (art17§4)
  • Voertuigen met halte aankondiging (art17§5)
  • Voertuigen uit dienst (art 18)
2.1.5. Investeringen   meer uitleg

2.1.5.1. Overzicht investeringen 2018 (art 20) PDF document - 24 kB, 1 pagina
2.1.5.2. Indicatief meerjarenprogramma (art 21) PDF document - 25 kB, 1 pagina

2.1.6. Samenwerkingsovereenkomsten en de vergunningen voor grensoverschrijdend geregeld vervoer   meer uitleg

2.1.6.1. Samenwerkingsakkoorden en vergunningen grensoverschrijdend geregeld vervoer (art 22) PDF document - 31 kB, 1 pagina

2.1.7. Vervoerregio's   meer uitleg

2.1.7.1. Cartografische weergave van de gemeenten in vervoerregio's (art 25) PDF document - 1753 kB, 1 pagina
2.1.7.2. Bevolking per vervoerregio(art 26) PDF document - 138 kB, 5 pagina's
2.1.7.3. Lijnen per vervoerregio(art 27) PDF document - 78 kB, 1 pagina

2.1.8. Potentieelonderzoeken   meer uitleg

2.1.8.1. Potentieelonderzoeken (art 28) PDF document - 71 kB, 1 pagina

2.2.1. Exploitatieprojecten   meer uitleg

2.2.1.1. Versterkingsritten (art 32) PDF document - 111 kB, 2 pagina's

2.2.1.2. Afgesloten modules (art 34) PDF document - 26 kB, 1 pagina

2.2.1.3. Netmanagement (art 35) PDF document - 33 kB, 1 pagina

2.2.2. Aangeboden kilometers en commerciële snelheid   meer uitleg

2.2.2.1. Aangeboden kilometers (art 37) PDF document - 71 kB, 1 pagina
2.2.2.2. Commerciële snelheid (art 38) PDF document - 181 kB, 3 pagina's

2.2.3. Vraagafhankelijk geregeld vervoer   meer uitleg

2.2.3.1. Uitvoeringspercentage vraagafhankelijk geregeld vervoer (art39) PDF document - 94 kB, 1 pagina

2.2.4. Aantal reizigers en aantal abonnementen   meer uitleg

2.2.4.1. Reizigers, Vervoerbewijzen en abonnementen (art41§1) (art41§2) PDF document - 109 kB, 1 pagina
2.2.4.2. Cartografische weergave van abonnees en abonnees per gemeente per NIS code (art 41§3) PDF document - 6 kB, 1 pagina

2.2.5. Verkeer   meer uitleg

2.2.5.1. Verkeersongevallen (art 42) PDF document - 122 kB, 2 pagina's

2.2.6. Informatieverlening   meer uitleg

2.2.6.1.   Netplannen (art 47)

De Lijn publiceert voor de hele netvoering de noodzakelijke netplannen en dienstregelingsfolders.De netplannen zijn terug te vinden op de website van De Lijn

Of per entiteit :

2.2.6.2.   Info hoofdhaltes (art49)

2.3.Niet gesubsidieerde vormen van geregeld vervoer waarbij de VVM optreedt als vervoerder   meer uitleg

2.3.1.1. Niet gesubsidieerd vervoer (art 51) PDF document - 71 kB, 1 pagina


2.4. Gesubsidieerd leerlingenvervoer georganiseerd door de VVM gewoon onderwijs   meer uitleg

2.4.1.1. Leerlingenvervoer (art 52) PDF document - 143 kB, 3 pagina's


2.5. Doorstromingsmaatregelen van Wegbeheerders   meer uitleg algemeen - meer uitleg detail

2.5.1. Het Vlaamse Gewest

2.5.1.1. Verkeerslichtenbeïnvloeding en andere maatregelen ten voordele van het openbaar vervoer door AWV/EVT en (art 44) PDF document - 152 kB, 5 pagina's

3. Taxidiensten   meer uitleg

3.1. Taxidiensten

3.1.1.1. Taxidiensten samengevat (art 53) PDF document - 117 kB, 1 pagina

3.1.1.2. Taxi's Vlaanderen PDF document - 1 029 kB, 9 pagina's

3.1.1.3. Diensten voor het verhuur met bestuurder samengevat (art 53) PDF document - 92 kB, 1 pagina

3.1.1.4. VVB Vlaanderen PDF document - 498 kB, 5 pagina's

4. Definities