Openbaredienstverplichting - vervoer van personen met een handicap
Bevraging Achtergrond Wettelijk kader Activiteitenrapport Gegevens Overlegorgaan  

© 2020 - Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Beleid
De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website :
zie website vlaanderen.be voor meer info