Mobiel Vlaanderen
   U bent hier :   Mobiel Vlaanderen >  Binnenvaart > bemanning

BINNENVAART - BEMANNINGDe taken en bevoegdheden met betrekking tot bekwaamheidsbewijzen gaan vanaf 1 juni 2019 over van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken naar De Vlaamse Waterweg nv. Daar worden ze ondergebracht in het Binnenvaartloket. Meer informatie over deze transitie vindt u op de website van VisuRIS.

De bemanning van een binnenvaartschip is verantwoordelijk voor de veiligheid van het schip. Daarom zijn er eisen gesteld aan de scholing en ervaring van iedereen die op een schip tewerkgesteld is. Of aan deze eisen is voldaan blijkt uit de kwalificaties die een personeelslid kan voorleggen. Deze kwalificaties zijn opgetekend in het dienstboekje, een persoonlijk document dat elk lid van de bemanning moet bezitten. Van zodra de benodigde kwalificaties in het dienstboekje zijn ingeschreven telt u als bemanningslid mee om te voldoen aan de wettelijk bepaalde bemanningsvoorschriften.

Voor informatie in verband met het dienstboekje kunt u terecht bij het binnenvaartloket.

Om de bekwaamheidsbewijzen die u als bestuurder of andere bemanning van een binnenvaartuig te behalen dient u het betreffende aanvraagformulier in te vullen en samen met andere vereiste documenten te sturen naar :

 • Departement Mobiliteit en Openbare Werken
  Beleid
  Koning Albert II-laan 20 bus 2
  1000 Brussel

De modaliteiten voor de aanvraag van elk van de bekwaamheidsbewijzen, de vereiste voorwaarden en de inschrijvingsformulieren vindt u hieronder :

  Verklaring matroos
  Vaarbewijs
  Rijnpatent
  Passagiersvervoer
  Radar
  ADN attest
  Radiotelefonist

Waar en onder welke voorwaarden u deze documenten kan bekomen kan u hieronder lezen.

  De examendata kunt u hier raadplegen.VERKLARING MATROOS

Met een verklaring matroos kan de houder onmiddellijk de functie 'matroos' op zijn dienstboekje laten vermelden.

Om een verklaring matroos te kunnen verkrijgen, dienen volgende voorwaarden te zijn vervuld :

 • tenminste 17 jaar oud zijn;
 • geslaagd zijn voor het theoretisch examen;
 • geslaagd zijn voor het praktisch examen;
 • de retributie betalen.

Om te kunnen deelnemen aan het examen, dient u onderstaande documenten voor te leggen :

 • het aanvraagformulier 'Verklaring matroos aanvraag examen';
 • een kopie recto-verso van uw identiteitskaart;
 • een recente pasfoto.

Om een duplicaat van een verklaring matroos te verkrijgen, dient u onderstaande documenten voor te leggen :

 • het aanvraagformulier 'Verklaring matroos aanvraag duplicaat';
 • een kopie recto-verso van de identiteitskaart;
 • een recente pasfoto;
 • een verklaring van verlies of diefstal opgemaakt door de politie (PV).

  Verklaring matroos aanvraag examen
  verklaring matroos aanvraag duplicaat
VAARBEWIJS

Iedere persoon die een binnenvaartuig bestuurt dat bestemd is voor vervoer van goederen of personen (motorschepen,sleep- en duwboten, aken, duwstellen en gekoppelde samenstellen) moet in het bezit zijn van een document dat de bekwaamheid met betrekking tot het besturen van een schip bewijst :

 • het vaarbewijs A, geldig op alle waterwegen van de lidstaten van de Europese Unie, met uitzondering van de waterwegen waarop het reglement betreffende het verlenen van Rijnpatenten van toepassing is;
 • het vaarbewijs B, geldig op alle waterwegen van de lidstaten van de Europese Unie, met uitzondering van de maritieme waterwegen en van de waterwegen waarop het reglement betreffende het verlenen van Rijnpatenten van toepassing is.

Uitzonderingen : het vaarbewijs A of B is niet nodig voor het besturen van :

 • schepen met een lengte van minder dan 20 meter, bestemd voor het vervoer van goederen;
 • schepen bestemd voor het vervoer van passagiers, die behalve de bemanning niet meer dan twaalf personen vervoeren;
 • schepen van de diensten belast met controle en schepen van de brandweer;
 • militaire schepen.

Te bewijzen diensttijd

 • 4 jaar als lid van een dekbemanning van een binnenvaartschip
 • maximum 3 jaar als lid van een dekbemanning van een binnenvaartschip + kopie van einddiploma uitgereikt door de minister van mobiliteit erkende onderwijsinstelling (minstens 3 jaar opleiding, tijd vermindering niet langer dan jaren opleiding
 • minimum 1 jaar diensttijd op een zeeschip (maximum 3 jaar); voor de maximum van 3 jaar, is minstens 4 jaar ervaring op een zeeschip vereist, te valideren door een monsterboekje

Onderstaande documenten zijn gelijkwaardig :

 • het vaarbewijs A, afgegeven door andere Lidstaat van de Europese Unie, voor het vervoer van goederen op alle scheepvaartwegen van de Europese Unie met uitzondering van de waterwegen waarop het reglement betreffende het verlenen van Rijnpatenten van toepassing is.

 • het vaarbewijs B, afgegeven door een andere Lidstaat van de Europese Unie, voor het vervoer van goederen op alle scheepvaartwegen van de Europese Unie met uitzondering van de maritieme waterwegen en van de waterwegen waarop het reglement betreffende het verlenen van Rijnpatenten van toepassing is.

 • het Groot Rijnpatent voor alle waterwegen van het Rijk.

 • Belgische stuurbrevetten afgeleverd vóór 8 april 1998, voor zover de vermelde gegevens nog correct zijn :

  • stuurbrevet A: vervoer van goederen op alle waterwegen van het Rijk;
  • stuurbrevet B: vervoer van goederen op de waterwegen van het Rijk, uitgezonderd de Beneden-Zeeschelde;
  • stuurbrevet C: vervoer van passagiers op alle waterwegen van het Rijk;
  • stuurbrevet D: vervoer van passagiers op de waterwegen van het Rijk, uitgezonderd de Beneden-Zeeschelde.

Voorwaarden om een vaarbewijs te kunnen verkrijgen :

 • ten minste 18 jaar oud zijn;
 • lichamelijk en geestelijk geschikt als bestuurder van een schip; de geschiktheid moet blijken uit een medische verklaring (MEDEX);
 • slagen voor een theoretisch examen over de vakkennis;
 • een diensttijd bewijzen aan boord van een binnenschip;
 • de retributie betalen.

Om te kunnen deelnemen aan het examen voor het verkrijgen van een vaarbewijs A of B, dient u volgende documenten op te sturen naar het departement Mobiliteit en Openbare Werken :

 • het aanvraagformulier 'vaarbewijs A of B aanvraag examen';
 • een kopie recto-verso van uw identiteitskaart;
 • een recente pasfoto;
 • een verklaring van vereiste vaartijd, afgeleverd door het binnenvaartloket;
 • de medische verklaring van het onderzoek naar de geschiktheid voor de Rijnscheepvaart of de Binnenvaart, opmaakt door een geneesheer van een erkend medisch centrum en niet ouder dan 3 maanden (MEDEX).

Binnen de 3 maand volgend op uw 65ste verjaardag, en daarna ieder jaar, dient u uw vaarbewijs te verlengen. Om een verlenging v een vaarbewijs te verkrijgen, dient u volgende documenten op te sturen naar het departement Mobiliteit en Openbare Werken :

 • het aanvraagformulier 'vaarbewijs aanvraag verlenging';
 • een kopie recto-verso van uw identiteitskaart;
 • een recente pasfoto;
 • de medische verklaring van het onderzoek naar de geschiktheid voor de Rijnscheepvaart of de Binnenvaart, opgemaakt door een geneesheer van een erkend medisch centrum en niet ouder dan 3 maanden (MEDEX).

Om een duplicaat van een vaarbewijs te kunnen verkrijgen, dient u volgende documenten op te sturen naar het departement Mobiliteit en Openbare Werken :

 • het aanvraagformulier 'vaarbewijs aanvraag duplicaat';
 • een kopie recto-verso van uw identiteitskaart;
 • een recente pasfoto;
 • een verklaring van verlies of diefstal opgemaakt door de politie (PV), of een kopie van het beschadigde vaarbewijs.

  Vaarbewijs A aanvraag examen
  Vaarbewijs A aanvraag examen uitbreiding
  Vaarbewijs B aanvraag examen
  Vaarbewijs aanvraag verlenging
  Vaarbewijs aanvraag duplicaat
  Vaarbewijs aantekening R/P
RIJNPATENT

Voorwaarden

Om een Rijnpatent te kunnen verkrijgen, moet men voldoen aan volgende voorwaarden :

 • tenminste 21 jaar oud zijn;
 • lichamelijk en geestelijk geschikt zijn als bestuurder van een schip; De geschiktheid moet blijken uit een medische verklaring;
 • geslaagd zijn voor een theoretisch examen over de vakkennis, over de reglementen van de vaarweg, en in het bijzonder over het riviergedeelte (zie publicatie "Rijn: plaatsen en kilometerpunten") waarvoor het patent wordt aangevraagd;
 • een diensttijd bewijzen aan boord van een binnenschip en een bepaald aantal reizen verricht hebben op het gedeelte van de Rijn waarvoor het patent wordt aangevraagd;
 • in het bezit zijn van een beperkt certificaat voor radiotelefonist (VHF);
 • de retributie betalen.

Te bewijzen diensttijd

 • 4 jaar als lid van een dekbemanning van een binnenvaartschip, waarvan tenminste 2 jaar als matroos/matroos-motordrijver of 1 jaar als volmatroos
 • Een vaarbewijs B, Nl, D of CH
 • Voor riviergedeelte: 10 jaar riviergedeelte, minstens 16 x bevaren waarvan minstens 3 x in elke richting, gedurende de laatste 3 jaar

Examen: eerste aanvraag

Om te kunnen deelnemen aan het examen voor het verkrijgen van een Rijnpatent, dient u de volgende documenten voor te leggen :

 • het aanvraagformulier 'Rijnpatent aanvraag examen';
 • een kopie recto-verso van uw identiteitskaart;
 • een recente pasfoto;
 • de verschillende dienstboekjes als bewijs van de vereiste diensttijd met de reizen verricht op de Rijn voor het gevraagde gebied. Voor dienstboekjes die dateren van vóór 01.01.1998 is een volledige kopie noodzakelijk;
 • een kopie van een beperkt certificaat van radiotelefonist;
 • kopies van diploma's of stuurbrevetten die in aanmerking komen om een vrijstelling te kunnen krijgen;
 • de medische verklaring van het onderzoek naar de geschiktheid voor de Rijnscheepvaart of de Binnenvaart, niet ouder dan 3 maanden, opmaakt door een erkend geneesheer volgens bijlage b1 en b2 van het Reglement Rijnpatenten. Dit document is niet noodzakelijk indien u houder bent van een Belgisch, Nederlands, Duits of Zwitsers vaarbewijs.

Examen: uitbreiding riviergedeelten van het Rijnpatent

Om te kunnen deelnemen aan het examen voor het verkrijgen van een uitbreiding van het Rijnpatent, dient u de volgende documenten voor te leggen :

 • het aanvraagformulier 'Uitbreiding riviergedeelten' met ingevulde bijlage;
 • een kopie recto-verso van uw identiteitskaart;
 • een recente pasfoto (niet nodig wanneer u houder bent van een Rijnpatent afgeleverd in het buitenland);
 • een kopie van het Rijnpatent;
 • een verklaring van vereiste vaartijd afgeleverd door het binnenvaartloket.

Examen: bewijs kennis riviergedeelten

Om te kunnen deelnemen aan het examen voor het verkrijgen van een bewijs van kennis van riviergedeelten, dient u de volgende documenten voor te leggen :

 • het aanvraagformulier 'Bewijs riviergedeelten aanvraag examen', met ingevulde bijlage
 • een kopie recto-verso van uw identiteitskaart;
 • een recente pasfoto (niet nodig wanneer u houder bent van een Rijnpatent afgeleverd in het buitenland);
 • een kopie van het Rijnpatent;
 • een verklaring van vereiste vaartijd afgeleverd door het binnenvaartloket
 • indien 50 jaar of ouder: de medische verklaring van het onderzoek naar de geschiktheid voor de Rijnscheepvaart of de Binnenvaart, opgemaakt door een geneesheer van een erkend medisch centrum niet ouder dan 3 maanden.

Verlenging op 50 jaar, 55 jaar, 60 jaar en 65 jaar en nadien ieder jaar

Binnen de 3 maand volgend op uw 50ste, 55ste, 60ste, 65ste verjaardag, en vervolgens ieder jaar, dient u uw Rijnpatent te verlengen. Om een verlenging van een Rijnpatent te verkrijgen, dient u de volgende documenten voor te leggen :

 • het aanvraagformulier 'Rijnpatent aanvraag verlenging';
 • een kopie recto-verso van de identiteitskaart;
 • een recente pasfoto;
 • de medische verklaring van het onderzoek naar de geschiktheid voor de Rijnscheepvaart of de Binnenvaart, opgemaakt door een geneesheer van een erkend medisch centrum niet ouder dan 3 maanden.

Duplicaat

Om een duplicaat van een Rijnpatent te kunnen verkrijgen, dient u de volgende documenten voor te leggen :

 • het aanvraagformulier 'Rijnpatent aanvraag duplicaat';
 • een kopie recto-verso van uw identiteitskaart;
 • een recente pasfoto;
 • een verklaring van verlies of diefstal opgemaakt door de politie (PV) of een kopie van het beschadigde Rijnpatent.

  Rijnpatent aanvraag examen
  Rijnpatent aanvraag examen uitbreiding
  Rijnpatent uitbreiding Bijlage Overzicht reizen
  Bewijs kennis riviergedeelten aanvraag examen
  Bewijs kennis riviergedeelten aanvraag examen uitbreiding
  Bewijs kennis riviergedeelten aanvraag duplicaat
  Bewijs kennis riviergedeelten Bijlage Overzicht reizen
  Rijnpatent aanvraag verlenging
  Rijnpatent aanvraag duplicaat
  Rijnpatent aanvraag vermelding R/P
PASSAGIERSVERVOER

Om een schip te mogen besturen dat bestemd is voor het vervoer van meer dan 12 personen, naast de bemanning, moet de bestuurder of een ander lid van de bemanning in het bezit zijn van een bijkomend getuigschrift voor het personenvervoer. Indien het de bestuurder is die in het bezit is van een bijkomend getuigschrift voor het personenvervoer, zal de aantekening 'P' op het vaarbewijs worden vermeld.

Gelijkwaardig: Getuigschrift afgegeven door een andere lidstaat van de EU.

Om een bijkomend getuigschrift voor het personenvervoer te verkrijgen, moet men voldoen aan onderstaande voorwaarden :

 • tenminste 18 jaar oud zijn.

 • slagen voor het examen over volgende onderwerpen :

  • beknopte kennis van de technische voorschriften m.b.t. de stabiliteit van passagiersschepen in geval van averij,
  • eerste hulp bij ongevallen,
  • brandpreventie en brandbestrijdingsmiddelen,
  • gebruik van reddingsmiddelen en -materieel,
  • maatregelen te nemen voor de bescherming van passagiers in het algemeen en bij evacuatie, averij, schipbreuk, ...
  • kennis van de veiligheidsvoorschriften (nooduitgang, loopbrug...).
 • In het bezit zijn van een EHBO-brevet van minder dan 5 jaar oud, afgeleverd door een gemachtigde instelling, waaruit blijkt dat men een opleiding genoten heeft wat betreft benadering van een noodsituatie, reanimatietechnieken, optreden bij een hartstilstand en optreden bij een uitwendige bloeding (bv. het Europees Brevet Hulpverlener, afgeleverd door het Rode Kruis).

 • de retributie betalen.

Aanvraag

Om te kunnen deelnemen aan het examen voor het verkrijgen van een bijkomend getuigschrift voor het vervoer van meer dan 12 personen, dient u volgende documenten voor te leggen :

 • het aanvraagformulier 'Getuigschrift passagiersvervoer aanvraag examen';
 • een kopie recto-verso van uw identiteitskaart;
 • een recente pasfoto;
 • een kopie van uw EHBO-brevet;
 • voor de aantekening 'P' op het vaarbewijs: een kopie van het vaarbewijs A of B.
 • voor de aantekening 'P' op het Rijnpatent een kopie van het Rijnpatent

  Getuigschrift passagiersvervoer aanvraag examen
  Getuigschrift Passagiersvervoer aanvraag duplicaat
RADAR

Om een schip met behulp van een radar te mogen besturen, moet de bestuurder in het bezit zijn van :

 • ofwel een vaarbewijs of Rijnpatent met aantekening 'R' waaruit blijkt dat betrokkene geschikt is om een schip met radar te besturen;
 • ofwel een radarpatent en een vaarbewijs of Rijnpatent.

Aantekening 'R' op het vaarbewijs A of B

Om een aantekening 'R' op het vaarbewijs te kunnen verkrijgen, dient u de volgende documenten voor te leggen :

 • het aanvraagformulier voor de aantekening 'R';
 • een kopie recto-verso van uw identiteitskaart;
 • een recente pasfoto;
 • een kopie van het vaarbewijs A of B;
 • een kopie van het radarbrevet afgeleverd vóór 15.03.2007 of van een radarpatent.

Radarpatent

Om een radarpatent te kunnen verkrijgen, moet u aan onderstaande voorwaarden voldoen :

 • ten minste 18 jaar oud zijn;
 • houder zijn van een Rijnpatent, een vaarbewijs A of B (B), een Groot Vaarbewijs I of II (NL), een 'certificat de capacité pour la conduite des bateaux de navigation intérieure' (F), een 'Schifferpatent' (D) of gelijkwaardig;
 • houder zijn van een beperkt certificaat van radiotelefonist (VHF);
 • de retributie betalen.

Aanvraag

Om te kunnen deelnemen aan het examen voor het verkrijgen van een radarpatent, dient u volgende documenten op te sturen naar het departement Mobiliteit en Openbare Werken :

 • het aanvraagformulier 'Radarpatent aanvraag examen';
 • een kopie recto-verso van uw identiteitskaart;
 • een recente pasfoto;
 • een kopie van een beperkt certificaat voor radiotelefonist (VHF);
 • een kopie van een Rijnpatent, een vaarbewijs A of B (B), een Groot Vaarbewijs I of II (NL), een 'certificat de capacité pour la conduite des bateaux de navigation intérieure' (F), een 'Schifferpatent' (D) of gelijkwaardig.

Duplicaat

Om een duplicaat van een radarpatent te kunnen verkrijgen, dient u de volgende documenten voor te leggen :

 • het aanvraagformulier 'Radarpatent aanvraag duplicaat';
 • een kopie recto-verso van uw identiteitskaart;
 • een recente pasfoto;
 • een verklaring van verlies of diefstal opgemaakt door de politie.

  Radarpatent aanvraag examen
  Rijnpatent aanvraag aantekening R/P
  Vaarbewijs aanvraag aantekening R/P
  Radarpatent aanvraag duplicaat
ADN ATTEST

Om gevaarlijke goederen te mogen vervoeren via waterwegen waarop het reglement betreffende de afgifte van Rijnpatenten van toepassing is, moet aan boord van het schip een deskundige aanwezig zijn die houder is van een ADN-attest :

 • afgegeven door de bevoegde autoriteit of door een instelling die door deze autoriteit erkend is, of
 • als gelijkwaardig erkend door de Centrale Commissie voor de Rijnscheepvaart.

Het ADN-attest bevestigt dat de deskundige aan een opleiding heeft deelgenomen en geslaagd is voor een examen met betrekking tot de bijzondere eisen waaraan bij vervoer van gevaarlijke goederen per schip voldaan moet worden.

Het ADN-attest is 5 jaar geldig. Om een verlenging te kunnen verkrijgen, dient de expert te bewijzen dat hij binnen het laatste jaar vóór afloop van de geldigheid van zijn attest met goed gevolg een herhalingscursus heeft gevolgd.

Voorwaarden

Om een ADN-attest 'basis' te kunnen verkrijgen, dient de kandidaat aan onderstaande voorwaarden te voldoen :

 • tenminste 18 jaar oud zijn;
 • een basiscursus hebben gevolgd bij een instelling erkend door de bevoegde autoriteit;
 • geslaagd zijn voor het vakexamen met betrekking tot de vakkennis ADN binnen de 6 maand na het volgen van de basiscursus;
 • de retributie betalen.

Om een ADN-attest gas (G) of chemie (C) te verkrijgen, dient de kandidaat aan onderstaande voorwaarden te voldoen :

 • tenminste 18 jaar oud zijn;
 • houder zijn van een geldig ADN-attest 'Basis';
 • een vervolgcursus 'gas' en/of 'chemie' gevolgd hebben bij een instelling erkend door de bevoegde autoriteit;
 • geslaagd zijn voor het vakexamen met betrekking tot de vakkennis 'gas' en/of 'chemie' binnen de 6 maanden na het volgen van de vervolgcursus;
 • tenminste 1 jaar vaartijd bewijzen aan boord van een type G (8.2.1.5 voor gas)- of C (8.2.1.7 voor chemie)-schip binnen de 2 jaar vóór of na het vakexamen;
 • bewijs dat het schip waarop de vaartijd werd volbracht in het bezit is van een certificaat van goedkeuring;
 • de retributie betalen.

Om te kunnen deelnemen aan het examen voor het verkrijgen van een ADN attest basis , dient u de volgende documenten voor te leggen :

 • het aanvraagformulier 'ADN basis aanvraag examen';
 • een kopie recto-verso van uw identiteitskaart;
 • het bewijs van deelname aan de cursus ADN.

Om te kunnen deelnemen aan het examen voor het verkrijgen van een ADN-attest gas (G) en/of chemie (C), dient u de volgende documenten voor te leggen :

 • het aanvraagformulier 'ADN chemie aanvraag examen' of 'ADN gas aanvraag examen';
 • een kopie recto-verso van uw identiteitskaart;
 • een recente pasfoto;
 • een kopie van het geldige ADN-attest 'Basis';
 • het bewijs van deelname aan de vervolgcursus gas en/of chemie;
 • een verklaring van vereiste vaartijd afgeleverd door het binnenvaartloket.

Om een duplicaat van een ADN-attest te verkrijgen, dient u volgende documenten op te sturen naar het departement Mobiliteit en Openbare Werken :

 • het aanvraagformulier 'ADN aanvraag duplicaat';
 • een kopie recto-verso van uw identiteitskaart;
 • een recente pasfoto;
 • een verklaring van verlies of diefstal opgemaakt door de politie.

Verlenging

Basis ADN-attest

Om een verlenging van het ADN-attest 'Basis' te verkrijgen, dient u volgende documenten op te sturen naar het departement Mobiliteit en Openbare Werken :

 • het aanvraagformulier 'ADN basis aanvraag verlenging';
 • een kopie recto-verso van uw identiteitskaart;
 • een recente pasfoto;
 • een kopie van het geldige ADN-attest 'basis';
 • het bewijs van deelname aan de herhalingscursus ADN.

ADN-attest gas (G) of chemie (C)

Om een verlenging van het ADN-attest gas en/of chemie te verkrijgen, dient u volgende documenten op te sturen naar het departement Mobiliteit en Openbare Werken :

 • het aanvraagformulier 'ADN Gas aanvraag verlenging' of 'ADN Chemie aanvraag verlenging';
 • een kopie recto-verso van uw identiteitskaart;
 • een recente pasfoto;
 • een kopie van het geldige ADN-attest gas of chemie;
 • het bewijs van deelname aan de herhalingscursus gas en/of chemie of een kopie van het dienstboekje of verklaring van vereiste vaartijd afgeleverd door het binnenvaartloket;
 • een kopie van het certificaat van goedkeuring van het vaartuig waarop men de vereiste vaartijd volbracht heeft.

  ADN basis aanvraag examen
  ADN basis aanvraag verlenging
  ADN basis aanvraag duplicaat
  ADN Gas aanvraag examen
  ADN Gas aanvraag verlenging
  ADN Gas aanvraag duplicaat
  ADN chemie aanvraag examen
  ADN Chemie aanvraag verlenging
  ADN Chemie aanvraag duplicaat
  ADN aanvraag duplicaat
  De door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken erkend instellingen voor ADN-opleidingen
  ADN 2017 reglement
BEPERKT CERTIFICAAT RADIOTELEFONIST

De gebruiker van een marifoontoestel aan boord dient een examen af te leggen over het minimum programma opgelegd door het Reglement van de radioverbindingen van de Internationale Telecommunicatie Unie.

Inlichtingen bij het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT).© 2019 - Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Beleid
De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website :
zie website vlaanderen.be voor meer info