naar de startpagina Mobiel Vlaanderen - de website voor al uw vragen over mobiliteit
Sla navigatie over
Contact Vacatures Disclaimer   Druk deze pagina af
 U bent hier :   startpersmededelingen >  persartikel

Thema's

Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter
 
Persmededeling van de Vlaamse overheid

[03-03-2006] Excuus-campagne voor zachte weggebruiker
"U gaat altijd met de wagen naar de bakker want…3 pistolets, dat weegt wel wat." Dat is een voorbeeld van een slogan die kadert in de campagne van Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt en Komimo (Koepel Milieu en Mobiliteit). Vanaf vandaag, vrijdag 3 maart, kan iedereen die een leuke of absurde uitvlucht bedenkt om met de wagen naar de bakker te gaan, terecht op de site www.watisuwexcuus.be. In mei, tijdens de Week van de Zachte Weggebruiker, zullen de sterkste slogans te zien zijn op 160.000 broodzakken bij 400 bakkers in heel Vlaanderen.

[28-02-2006] Minister Van Brempt en TMF starten interactieve campagne jongeren en mobiliteit
Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt en de jongerenmuziekzender TMF starten vandaag, dinsdag 28 februari 2006, een mobiliteitscampagne voor en door jongeren. Jongeren kunnen hun mening en visie over mobiliteit, verkeersveiligheid, openbaar vervoer,…kwijt op de website www.mobiel4real.be. De website wordt vandaag gelanceerd in het programma ‘Double Trouble’ met VJ’s An en Caren.

[24-02-2006] Volgend schooljaar 12 pilootgemeenten met gratis leerlingenvervoer basisonderwijs
Mechelen, Bekkevoort, Herentals, Hemiksem, Asse, Rotselaar, Sint-Truiden, Wellen, Ronse, Waasmunster, Blankenberge en Oostende: dit zijn de 12 pilootgemeenten die volgend schooljaar van start kunnen gaan met gratis leerlingenvervoer voor basisonderwijs en extra inspanningen voor veilige schoolroutes en schoolomgevingen. De gemeenten krijgen hiervoor in totaal 1,2 miljoen euro van Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke en minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt. Bedoeling is met deze projecten de mobiliteit van leerlingen en de veiligheid van schoolomgevingen te verbeteren.

[17-02-2006] Minister Peeters investeert in verhoging toegankelijkheid haven Oostende en beschermingsniveau tegen overstromingen
Morgen brengen Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur en Yves Leterme, Vlaams minister-president een bezoek aan het havenbedrijf van Oostende. Minister Peeters neemt belangrijke initiatieven om het stadscentrum van Oostende een nog hoger beschermingsniveau tegen overstromingen te geven. Hierdoor zal op termijn de kustzone inzake veiligheidsniveau tegen overstroming door de zee voldoen aan de beschermingsnorm tegen de zgn. 1000 jarige storm.

Daarnaast voorziet minister Peeters ook ingrijpende investeringen om een toekomstgerichte verbetering van de toegankelijkheid van de haven te verwezenlijken. Dit moet ervoor zorgen dat de haven van Oostende zijn functie als economische motor verder kan ontwikkelen. Minister Peeters voorziet in de komende twee jaar (2006-2007) in totaal 32 mio euro in het kader van deze beschermings- en toegankelijkheidswerken. Het geheel der werken zal vermoedelijk uitgevoerd zijn tegen 2011.

[10-02-2006] Tijdelijke bruggen Singel verdwijnen vanaf maart
In het kader van de werken aan de Ring werden er tijdelijke bruggen op de Singel geplaatst. Tegen het bouwverlof, juli 2006, moeten al deze bruggen afgebroken zijn en de kruispunten in hun oorspronkelijke staat hersteld worden. Minister van Openbare Werken, Kris Peeters: "We hebben de bruggen zo lang mogelijk laten staan om Antwerpen weer op adem te laten komen na de werken aan de Ring. Omdat de bruggen als tijdelijke maatregel gelden in de bouwvergunning, kan men echter niet langer wachten met de afbraak. Anders moeten er zware boetes betaald worden."

[03-02-2006] Minister Peeters plaatst waarschuwingsborden voor mogelijk glad wegdek op fluisterasfalt
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur laat weten niet in cassatie te gaan tegen de veroordeling van het Vlaams gewest in de zaak van het fluisterasfalt. De minister heeft intussen aan zijn administratie Wegen en Verkeer (AWV) opdracht gegeven om na te gaan waar langs Vlaamse gewestwegen zich een gelijkaardig probleem stelt met het fluisterasfalt. Hij gaf intussen ook de opdracht om op dergelijke plaatsen, verspreid over de vijf Vlaamse provincies, in de loop van het voorjaar 2006 naar schatting in totaal 168 verkeersborden te voorzien die waarschuwen voor het mogelijk gladde wegdek. Deze waarschuwingsborden worden bijkomend voorzien van een onderbord dat de afstand vermeldt waarbinnen de mogelijk gladde situatie zich voordoet.

[01-02-2006] Vlaamse prioriteit voor fietsvriendelijk beleid
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, en Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen maken van een fietsvriendelijk beleid een belangrijke prioriteit.

[25-01-2006] Mobiliteitscampagne tegen links rijden van start
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, is afgelopen week de mobiliteitscampagne tegen links rijden langs gewest- en autosnelwegen gestart. Dit is de eerste sensibiliseringscampagne in 2006 over verantwoord en hoffelijk rijgedrag. De minister wenst daarmee het overmatig gebruik van de linkerrijstrook te temperen. In de loop van 2006 heeft minister Peeters nog twee mobiliteitscampagnes gepland over het verantwoord gebruik van de pechstrook en het verantwoord rijgedrag ter hoogte van wegenwerken. Via wegaffiches en de website www.watisuwexcuus.be worden de weggebruikers opgeroepen om mee te zoeken naar creatieve slogans voor de volgende campagnes, en hiervoor ook te stemmen. En wat blijkt? Na ruim één week zijn er reeds een kleine 1000 voorstellen van slogans binnengekomen, wat erop wijst dat het concept aanslaat.

[20-01-2006] 1ste realisatie Pendelplan: pendelbussen en -fietsen in bedrijvenzone Skaldenpark Gent
Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt en vzw ‘Gent, stad in werking’ stelden vandaag, vrijdag 20 januari 2006, de eerste realisatie van het Pendelplan voor. Het betreft het mobiliteitsproject ‘Max Mobiel’ dat start in de bedrijvenzone Skaldenpark in Gent, en via duurzame vervoersmiddelen de mobiliteit van werknemers wil verbeteren. Het is het eerste project dat door het Pendelfonds ondersteund wordt. Tegen 2009 zal het project een heel aantal bedrijvenzones in het Gentse bereikbaar maken.

[19-01-2006] Meer en beter openbaar vervoer in Brussel en Vlaamse Rand
“De Vlaamse Regering gaat extra inspanningen leveren voor meer en beter openbaar vervoer in Brussel en in de Vlaamse Rand.” Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt zei dit vandaag, donderdag 19 januari 2006 in haar toespraak op de studiedag Rail Meets Road op het autosalon. Kathleen Van Brempt reageerde hiermee op de resultaten van het onderzoek van Cathy Macharis, professor Transport en Duurzame mobiliteit (VUB). Uit het onderzoek bleek dat de helft van alle filerijders te verleiden valt om de stap naar het openbaar vervoer te maken. Goede aansluitingen, reissnelheid en prijs zijn de meest doorslaggevende argumenten om de twijfelaars over de streep te trekken.

[18-01-2006] Minister Kris Peeters pleit voor reflectie over inpassing van Vlaamse havenactiviteiten in het eengemaakte Europa
Vandaag, 18 januari 2006, heeft het Europees Parlement zich in een stemming uitgesproken ten aanzien van het voorstel van de Europese Commissie met betrekking tot de liberalisering van de havendiensten. In de stemming heeft het Parlement zich met 532 stemmen tegen, 120 voor de Richtlijn en 25 onthoudingen duidelijk tegen het voorstel van de Commissie uitgesproken.

[17-01-2006] 18 miljoen voor verbetering doorstroming openbaar vervoer
De Vlaamse Regering investeert dit jaar 18 miljoen euro in een betere doorstroming van het openbaar vervoer. Die investeringen zullen resulteren in 22 nieuwe vrije busbanen voor in totaal 25 ŕ 30 kilometer, 130 aangepaste verkeerslichten, 13 heringerichte kruispunten en wegvakken en 12 aangepaste haltes. Dat maakten Vlaams minister van Openbare Werken Kris Peeters en Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt vandaag, dinsdag 17 januari, bekend. Ze deden dit naar aanleiding van hun bezoek aan luchthavenuitbater BIAC in Zaventem. BIAC heeft, in samenwerking met De Lijn en Administratie Wegen en Verkeer, gewerkt aan een ‘vrije busbaan’ van 2,5 kilometer op het luchthaventerrein. Op die manier kan de bus ontsnappen aan de files en de werknemers van de luchthavenregio sneller naar en dichterbij hun werk brengen.

[13-01-2006] Minister Peeters keurt aanbesteding gevaarlijk kruispunt N31 goed
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, heeft de aanbesteding goedgekeurd voor het wegwerken van het gevaarlijke kruispunt Koningin Astridlaan op de N31 te Brugge. Dit betekent tevens de start voor de herinrichting van de N31 die van grote betekenis is zowel voor de leefbaarheid en bereikbaarheid van Brugge als voor de bereikbaarheid van de haven van Zeebrugge. Het einde van de werken is voorzien tegen eind 2007.

[13-01-2006] Minister Peeters legt ontwerp van decreet voor om scheepvaartverkeer op zee veiliger te laten verlopen
Op initiatief van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, heeft de Vlaamse Regering vandaag het ontwerp van decreet betreffende de begeleiding van de scheepvaart op de maritieme toegangswegen naar de Vlaamse havens en de organisatie van het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum” goedgekeurd. Het ontwerp wordt nu voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

[13-01-2006] Bomen Fort III en niet-verlenging startbaan: Vlaamse regering bekrachtigt akkoord met gemeenteraad Borsbeek
Op initiatief van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, heeft de Vlaamse Regering de overeenkomst met Borsbeek bekrachtigd. De gemeenteraad van Borsbeek had op haar zitting van 23 december ll. reeds deze overeenkomst goedgekeurd. Dit betekent dat de startbaan, zoals in het Vlaams regeerakkoord gesteld, niet zal verlengd worden maar dat de huidige lengte optimaal kan gebruikt worden.

[13-01-2006] Minister Peeters wil samen met de transportsector fijn stof problematiek drastisch aanpakken
Naar aanleiding van zijn actieplan fijn stof, waarbij vrachtwagens verantwoordelijk zijn voor maar liefst 45% van de totale fijn stof uitstoot ingevolge het wegverkeer, wil Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, samen met de transportsector de fijn stof problematiek op een drastische manier aanpakken. Hij start daarom overleg op met de transportsector om de fijn stof uitstoot door vrachtwagens drastisch te verminderen.

[11-01-2006] Floating Car Data: een innovatief proefproject voor de verzameling van verkeersgegevens
Sinds september 2004 liep in Antwerpen een proefproject rond Floating Car Data (FCD). FCD is een technologie die aan de hand van anonieme gegevens van actieve gsm's in voertuigen een beeld geeft van de actuele verkeerssituatie. De Vlaamse overheid, Proximus en ITIS Holdings plc (Groot-Brittannië) hebben de evaluatiefase van dat gezamenlijke proefproject nu afgerond.

[06-01-2006] Nieuw record voor De Lijn: bijna 450 miljoen reizigers in 2005
De Lijn heeft in 2005 bijna 450 miljoen reizigers vervoerd. Dat is het beste resultaat ooit. Sinds 1999 is het aantal reizigers verdubbeld. De stijging is te danken aan de verdrievoudiging van het aantal abonnees sinds 2000 en de intensieve uitbreiding van het aanbod.

[04-01-2006] Dynamisch verkeersbeheer vergroot verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid
Naar aanleiding van het voorstel van Vlaams parlementslid Flor Koninckx ‘automatisch blokrijden tijdens de spits op bepaalde delen van Vlaamse autosnelwegen’, stelt Vlaams minister Kris Peeters dat de uitbreiding van de dynamische signalisatie het instrument is om tot een optimale doorstroming op autosnelwegen te komen. Via een systeem van dynamische signalisatie op Vlaamse autosnelwegen werkt minister Peeters aan een optimale doorstroming bij drukte en bij incidenten. Tot hiertoe investeerde hij reeds 24 mio euro in desbetreffende verkeerstelematica.

[23-12-2005] PPS moet toekomst Mercator veiligstellen
Op voorstel van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, en Dirk Van Mechelen, Vlaams minister bevoegd voor erfgoed heeft de Vlaamse Regering vandaag haar goedkeuring verleend aan het uitwerken van een Publiek Private Samenwerking (PPS) voor het toekomstige beheer en exploitatie van het voormalige schoolschip Mercator. De Vlaamse Regering belast de Participatie Maatschappij Vlaanderen met de uitwerking van deze PPS-formule.

[23-12-2005] Europees akkoord baggerwerken tijgebonden dokken: toegankelijkheid Vlaamse zeehavens veiliggesteld
Vlaamse steun baggerwerken Deurganckdok OK voor Europa

De Europese Commissie heeft vandaag ingestemd met het voorstel van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, om de baggerwerken in de vaargeulen van de tijdokken te blijven financieren vanuit de Vlaamse overheid. Deze beslissing is enorm belangrijk om ook in de toekomst de toegankelijkheid van de Vlaamse zeehavens te kunnen garanderen.

[21-12-2005] Scheldeverdragen ondertekend
Op 21 december 2005 hebben Nederland en Vlaanderen in Middelburg vier verdragen over het Scheldegebied gesloten. Namens Nederland tekenden minister Peijs en staatssecretaris Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat en namens Vlaanderen minister Peeters van Openbare werken, Energie, Leefmilieu en Natuur.

[19-12-2005] Geen Dienst Vreemdelingenzaken meer bij ticketcontrole op tram en bus
Vlaams minister van Mobiliteit Van Brempt kondigt aan dat bij toekomstige controleacties, waar De Lijn samenwerkt met de lokale politie, de Dienst Vreemdelingenzaken niet meer zal betrokken worden. Tot hier toe gebeurde dit soms op vraag van de lokale politie. De nieuwe afspraken zullen overlegd worden met de lokale politie Antwerpen.

[14-12-2005] Werken Antwerpse Ring voorbeeldcase in het buitenland
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Leefmilieu, Energie en Natuur, heeft vandaag naar aanleiding van de KVIV- studiedag ‘Minder Hinder’ de werkzaamheden aan de Antwerpse Ring geëvalueerd. De minister is over het algemeen tevreden over het verloop van de werken. Wat de toekomstige wegenwerken in Vlaanderen betreft, wil hij zowel de succesfactoren als de punten die voor verbetering vatbaar zijn, meenemen. Binnenkort wordt het evaluatierapport gefinaliseerd.

[28-11-2005] Pendelplan: 10 % minder auto's in woon-werkverkeer tegen 2010
Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt stelde vandaag, maandag 28 november 2005, het Pendelplan voor. Dit plan moet het aandeel auto's in het woon-werkverkeer terugbrengen van 70% tot 60% in 2010. De aandelen van openbaar vervoer en fiets in het pendelverkeer moeten stijgen naar minstens 20%.

<<Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Volgende>>
Geef hier uw suggesties en opmerkingen bij deze website.

Belet een visuele handicap u om een document op deze pagina te lezen?
Laat het ons weten, dan lossen we dat probleem op.