naar de startpagina Mobiel Vlaanderen - de website voor al uw vragen over mobiliteit
Sla navigatie over
Contact Vacatures Disclaimer   Druk deze pagina af
 U bent hier :   startpersmededelingen >  persartikel

Thema's

Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter
 
Persmededeling van de Vlaamse overheid

[30-06-2006] Telewerken kan 3 miljard euro opleveren
"Meer dan 3 miljard euro. Dat kunnen we tegen 2016 jaarlijks besparen wanneer het aantal mensen dat aan telewerk doet, verdubbelt en als diezelfde mensen die telewerken dit 3 dagen per week doen." Dat is één van de resultaten uit het VUB-onderzoek naar telewerken dat Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt bekend maakte. Ze deed dit vandaag, vrijdag 30 juni, op het Congres Telewerken in het Vlaams Parlement. Dankzij de studie heeft Vlaanderen voor de eerste keer een zicht op wat telewerken kan betekenen voor mobiliteit.

[30-06-2006] Minister Peeters maakt werk van verdieping en verbreding 'Pas van het Zand'
Op voorstel van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur besliste de Vlaamse Regering vandaag om in 2006 de vaarpas 'Pas van het Zand' en de gedeeltes van de haven van Zeebrugge welke toegang geven tot de containerterminals en de Vandammesluis, te verdiepen met één meter. Dit moet bijdragen tot een veiliger maritieme toegankelijkheid voor de huidige generatie containerschepen. De kosten voor deze verdiepingsbaggerwerken ten behoeve van de haven van Zeebrugge bedragen 15 miljoen euro (verdiepingsbaggerwerken) en 6 miljoen euro (versterkte onderhoudsbaggerwerken) gespreid over de periode 2007-2009. Minister Peeters engageert zich tevens om binnen de Vlaamse Regering aansluitend ook de nodige kredieten te bespreken voor de verbreding van de toegangsgeul 'Pas van het Zand' van 300 meter naar 500 meter. Deze bijkomende verbredingswerken, voorzien voor de periode 2008-2009, worden voorlopig geraamd op 8 miljoen euro.

[28-06-2006] Van Brempt lanceert ENTER, het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid
Vandaag lanceerde Vlaams minister van Gelijke Kansen Kathleen Van Brempt het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid in Hasselt. Het nieuwe expertisecentrum heet ENTER. Tijdens de plechtige opening werd ook het startschot gegeven voor de campagne "Surf & Durf. Trek er ongehinderd op uit!" die de databank www.toegankelijkvlaanderen.be meer bekendheid moet geven en personen met een handicap moet aanzetten om er op uit te trekken. Ook de 'Universal Design Toolkit' voor alle architecten en ontwerpers werd boven de doopvont gehouden.

[24-06-2006] De Lijn en voogdijminister Van Brempt veroordelen sterk het incident van deze middag 24/6
De Lijn en voogdijminister Van Brempt zijn erg gechoqueerd door de gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan deze namiddag op een bus van De Lijn aan het Astridplein in Antwerpen. Een reiziger werd daar aangevallen door een groep andere reizigers. Hij overleefde het niet. De chauffeur van De Lijn heeft snel de hulpdiensten en de politie kunnen verwittigen. Het onderzoek loopt nu.

[19-06-2006] Vlaams-Nederlands overleg kanaal Gent-Terneuzen
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur en Karla Peijs, Nederlands minister van Verkeer en Waterstaat hebben vandaag 19 juni in Den Haag overleg gepleegd over de voortgang van een aantal dossiers omtrent het Kanaal Gent – Terneuzen.

[16-06-2006] Seine-Schelde: een belangrijk waterproject voor het volgende decennium
Op voorstel van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur heeft de Vlaamse Regering vandaag haar goedkeuring gehecht aan het project Seine-Schelde dat een prioritair binnenvaartproject vormt binnen het Trans-Europees Netwerk. Dit alles wordt gerealiseerd tegen 2016. Specifiek voor het traject Wervik-Deinze, dat deel uitmaakt van het Seine-Schelde project, wordt een luik rivierherstel gekoppeld. Intussen heeft minister Peeters zowel in 2005 als in 2006 telkens 4 miljoen euro voorzien voor het verder afwerken van de tweede sluis te Evergem. Deze tweede sluis is dan ook groter, waardoor ze ook geschikt is voor schepen klasse Vb en past perfect in het nog te realiseren project Seine - Schelde.

[09-06-2006] Milieuonderzoek belangrijk voor de verdere ontwikkeling en welvaart van de haven van Antwerpen en haar omgeving
De economische ontwikkeling in het havengebied van Antwerpen zal gebeuren met respect voor de leefbaarheid van de dorpen in de omgeving, met aandacht voor de landbouw en met garantie voor het behoud en de ontwikkeling van de natuurwaarden in het gebied. Dat hebben Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Camille Paulus, de gouverneur van de provincie Antwerpen, André Denys, de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen en de betrokken burgemeesters respectievelijk op 31 mei in Stabroek en op 8 juni in Beveren verduidelijkt aan de bevolking.

[08-06-2006] Wegenvignet : één vignet voor België - akkoorden van Waalse en Vlaamse regering
De gewestregeringen van Vlaanderen en Wallonië hebben in beslist om een gemeenschappelijk studiesyndicaat op te richten dat de invoering van een wegenvignet in België voorbereidt. De bevoegde ministers van Financiën, van Openbare Werken en van Mobiliteit van de twee gewesten bereikten hierover een akkoord in hun respectievelijke regeringen.

[02-06-2006] Mensen met een laag inkomen gratis met De Lijn naar vakantiebestemming
Omdat met vakantie gaan voor meer dan 300 000 Vlamingen bijna onbetaalbaar is, deelt De Lijn i.s.m. Toerisme Vlaanderen 20.000 dagpassen en 2.000 vijfdagenpassen uit aan mensen met een bescheiden inkomen. Daarmee kunnen ze gratis reizen op het hele net van De Lijn. Dit maken Vlaams minister van Toerisme Geert BOURGEOIS en Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen VAN BREMPT vandaag bekend.

[02-06-2006] Minister-president Leterme en minister Peeters bezoeken luchthaven Oostende
Vlaamse luchthavens zijn belangrijke economische poorten

Minister Peeters ziet luchthaven Oostende als belangrijke ketenmanager

Minister-president Yves Leterme en Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Kris Peeters, hebben vandaag een bezoek gebracht aan de luchthaven van Oostende-Brugge. Beide ministers wijzen op het belang van de Vlaamse regionale luchthavens voor de economie. Op initiatief van minister Peeters heeft de Vlaamse Regering vandaag dan ook de visienota goedgekeurd waarin een gemeenschappelijke strategie is vooropgesteld die elke luchthaven maximale kansen biedt, rekening houdend met de eigen sterkten.

[19-05-2006] Snelheidsbeperking tot 90 km/u bij overschrijding luchtkwaliteitsnorm op welbepaalde autosnelwegstroken
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur heeft op 18 november 2005 zijn allesomvattend actieplan fijn stof voorgesteld. Het verkeer is de belangrijkste bron van fijn stof. Daarom heeft minister Peeters beslist prioritair in de sector van het verkeer maatregelen te nemen. Minister Peeters heeft beslist om op welbepaalde Vlaamse autosnelwegstroken, indien er een overschrijding is van de luchtkwaliteitsnorm, tijdelijk een snelheidsbeperking tot 90 km/u voor alle verkeer op te leggen.

[12-05-2006] Naar een nieuw Vlaams Klimaatbeleidsplan 2006-2012
Op voorstel van Kris PEETERS, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur heeft de Vlaamse Regering principieel het nieuwe ontwerp Vlaams Klimaatbeleidsplan 2006-2012 goedgekeurd.

[12-05-2006] Opleiding brandstofcelbus Van Hool krijgt steun
Op voorstel van Vlaams minister van Economie Moerman heeft de Vlaamse Regering vandaag beslist om aan het familiebedrijf Van Hool NV uit Koningshooikt bij Lier opleidingssteun toe te kennen voor een totaal bedrag van 945.063 euro. In de onderneming loopt een innovatieproject rond de bouw van een brandstofcelbus. Het concept is uniek, omdat het over een hybride technologie gaat met zero CO2-emissie tot gevolg.

[11-05-2006] Drie studies geven kosten-batenanalyse 80 km/uur voor vrachtwagens weer
Naar aanleiding van het voorstel om vrachtwagens maximimum 80 km/uur te laten rijden op de autosnelwegen werd vandaag, donderdag 11 mei, de derde studie op rij opgeleverd. Het gaat over de economische impact van de maatregel op de vrachtwagensector.

De studie geeft, samen met de twee andere studies naar verkeersveiligheid en milieu, een compleet beeld van de kosten en baten van de maatregel: tot 15% minder doden op de Vlaamse autosnelwegen, 5 à 15% minder CO2-uitstoot vanwege vrachtwagens in Vlaanderen en 1,46% meer kosten voor de Belgische vrachtwagensector.

De economische studie werd uitgevoerd door Transport & Mobility Leuven en werd vandaag voorgesteld in de werkgroep 'veilig vrachtverkeer' met de vertegenwoordigers van de federale en regionale ministers van Mobiliteit en Openbare Werken en de sectorfederaties. De drie studies zullen nu beleidsmatig vertaald worden en meegenomen worden in het overleg dat zowel op federaal als op Vlaams niveau plaatsvindt over de veiligheid en milieu-impact van de transportsector.[28-04-2006] Van Brempt en gemeenten zuidrand Antwerpen gaan samen oplossingen uitwerken voor sluipverkeer
De Vlaamse overheid zal samen met 9 gemeenten in de zuidrand van Antwerpen oplossingen uitwerken voor het sluipverkeer in de regio. Dit werd vandaag, 27 april, beslist op een overleg tussen Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt, een vertegenwoordiger van het kabinet van Vlaams minister van Openbare Werken Kris Peeters en de burgemeesters van de gemeenten Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Mortsel, Ranst en Wommelgem.

[27-04-2006] Verlenen stedenbouwkundige vergunning afbraak IJzeren brug Antwerpen : reactie minister Peeters
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur neemt akte van het feit dat de stad Antwerpen zich nu ook engageert tot het nemen van extra minder hinder maatregelen op de eigen stadswegen, naast de verschillende door het Vlaams Gewest al in een vroeger stadium voorziene minder hinder maatregelen op de gewestwegen.

[24-04-2006] Van Brempt en Motorcycle Action Group brengen profiel motorrijders in kaart
"Als je een motorrijder bent, is de kans groot dat je een mannelijke arbeider bent van rond de veertig, dat je geen specifiek motorrijbewijs hebt en dat je de laatste 5 jaar betrokken bent geweest bij minstens één valpartij of ongeval." Dat zei Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt bij het bekendmaken van de eerste resultaten van een onderzoek naar het profiel van de motorrijder in Vlaanderen. Ze deed dit vandaag, 24 april, tijdens de lancering van een campagne rond motorrijders.

[18-04-2006] Bijna alle gemeenten in Vlaanderen kregen op 10 jaar tijd extra aanbod openbaar vervoer
Vanaf 2007 zullen bijna alle gemeenten in Vlaanderen op tien jaar tijd extra openbaar vervoer hebben gekregen. Hierdoor zullen 90 % van de Vlamingen een gegarandeerd aanbod hebben aan openbaar vervoer, met o.a. een halte binnen de 750 meter. Het aantal reizigers is de afgelopen tien jaar verdubbeld.

[14-04-2006] Vlaams beleid ten aanzien van haven Zeebrugge
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur doet heel wat investeringen in de haven van Zeebrugge, en dit om de rol en betekenis van de haven van Zeebrugge als een zeer belangrijke motor voor de Vlaamse economie te bestendigen en te versterken.

[03-04-2006] Minister Peeters: "Maximumnorm VAB goed idee om minder hinder beleid verder op te waarderen"
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, reageert positief op het VAB-voorstel om een ‘draaiboek wegenwerken’ op te stellen. Hij plant hiervoor verder overleg met alle betrokkenen.

[31-03-2006] Vlaamse Regering bestelt 10 extra trams
De Vlaamse Regering heeft beslist om tien nieuwe trams te bestellen. Dat maakte Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt vandaag, vrijdag 31 maart, bekend na afloop van de regering. Het gaat om tien tweerichtingstrams. Vier van die trams zijn bestemd voor Gent, de zes andere zullen op de kustlijn rijden. Met deze bestelling wil De Lijn haar reizigers meer capaciteit en comfort aanbieden. De nieuwe trams verschijnen in het voorjaar van 2007 in het straatbeeld. Door de trams te bestellen voor 1 april 2006 krijgt De Lijn een korting van 150.000 euro.

[31-03-2006] Begroting 2006
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, heeft in het kader van de begrotingsbesprekingen 2006 ruimte gemaakt voor volgende initiatieven in het kader van zijn beleidsdomeinen leefmilieu en natuur, energie en openbare werken.

[31-03-2006] 13 nieuwe buslijnen naar luchthaven
Er komen 13 rechtstreekse buslijnen naar de luchthaven van Zaventem. Dat maakte Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt vandaag, 31 maart 2006, bekend na afloop van de Vlaamse Regering. In het kader van START (het strategisch actieplan voor de reconversie en tewerkstelling in de luchthavenregio) maakt de Vlaamse Regering de volgende 4 jaren zo’n 109 miljoen euro vrij om het openbaar vervoer in de omgeving van de luchthaven te versterken. Daarnaast wordt er de volgende 4 jaar 15 miljoen euro extra voorzien voor de verbetering van de doorstroming in de omgeving van de luchthaven. Voor 2006 wordt er al 4 miljoen euro vrijgemaakt.

[29-03-2006] Van Brempt brengt vaart in beleid toegankelijkheid
Vandaag zette Vlaams minister van Gelijke Kansen Kathleen Van Brempt alle actoren van het Vlaamse toegankelijkheidsbeleid voor mensen met een handicap rond de tafel. Met die Ronde Tafel komt het Vlaams toegankelijkheidsbeleid in een stroomversnelling. Dit jaar zullen heel wat zaken gerealiseerd worden op het vlak van toegankelijkheid. Zo zal in 2006 het Vlaams Expertise Centrum Toegankelijkheid (VECT) worden opgestart, zal het decreet inzake ruimtelijk ordening aangevuld worden met nieuwe regelgeving op de toegankelijkheid van de publieke ruimte en zullen sport- en cultuurevenementen toegankelijker gemaakt worden voor mensen met een handicap.

[28-03-2006] Babbelbox mobiliteit op rockfestivals in scholen
Jongeren kunnen hun mening over mobiliteit geven via de Mobiel4real-babbelbox op rockfestivals in scholen. Vandaag, dinsdag 28 maart, is de babbelbox voor het eerst te vinden op een StressFactor-festival. Dat vindt plaats in het Sint Jozefcollege in Izegem. De Mobiel4real-babbelbox past in het kader van Mobiel4Real-campagne. Dit is een campagne van Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt en de jongerenmuziekzender TMF voor en door jongeren.

<<Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Volgende>>
Geef hier uw suggesties en opmerkingen bij deze website.

Belet een visuele handicap u om een document op deze pagina te lezen?
Laat het ons weten, dan lossen we dat probleem op.