naar de startpagina Mobiel Vlaanderen - de website voor al uw vragen over mobiliteit
Sla navigatie over
Contact Vacatures Disclaimer   Druk deze pagina af
 U bent hier :   startpersmededelingen >  persartikel

Thema's

Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter
 
Persmededeling van de Vlaamse overheid

[08-12-2008] Nieuwe snelbus op A12 (Boom-Willebroek-Brussel)
Vanaf mei volgend jaar komt er een nieuwe snelbus tussen Boom, Willebroek en Brussel die over de A12 zal rijden. Dit heeft Vlaams minister van Mobiliteit vandaag aangekondigd op een werkbezoek in Willebroek over mobiliteit. Ook de plannen om lightrail tussen Mechelen en Boom te laten rijden, komen Willebroek ten goede.

[24-11-2008] 400.000 euro om de levenscyslus van kleine binnenvaartschepen te verlengen
Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits heeft beslist om een tijdelijke steunmaatregel uit te vaardigen om de levenscyclus van de huidige vloot te vergroten om de periode tussen nu en het afleveren van de nieuwgebouwde schepen te overbruggen. Hiervoor trekt de minister onmiddellijk 400.000 euro uit. Dit maakte minister Crevits bekend tijdens het 4de evenement van het FISN (Flanders Inland Shipping Network).

[19-11-2008] Camerawagen rijdt eerste kilometers in Edegem. Inventarisatie van alle Vlaamse verkeersborden van start
De camerawagen die alle verkeersborden in Vlaanderen digitaal in kaart gaat brengen, legde vandaag zijn eerste kilometers af in Edegem. In aanwezigheid van Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt en burgemeester Koen Snyders begon de wagen met panoptische camera aan zijn tocht die systematisch alle verharde Vlaamse wegen zal aandoen. Daarmee gaat de opmaak van de verkeersbordendatabank op het terrein van start. De verkeersbordendatabank wordt een belangrijk instrument om de verkeersveiligheid en de verkeerssturing te verbeteren. Tegen eind 2010 moeten alle Vlaamse borden in kaart gebracht zijn.

[15-11-2008] Meer snelbussen op E34/E313 (Turnhout-Antwerpen)
Vanaf mei volgend jaar zullen er extra snelbussen komen vanuit de Kempen naar Antwerpen over de E34/E313. Dit kondigt Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt vandaag, 15 november, aan. Dit nieuwe aanbod kost 765.000 euro per jaar.

[06-11-2008] 24 miljoen euro voor investeringen in nieuwe bussen. Eerste hybride bussen in België voor Brugge, Leuven en Gent
Met de bestelling van 74 nieuwe bussen, waaronder 35 hybride blijft Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt investeren in kwalitatief en duurzaam openbaar vervoer. Busbouwer Van Hool haalde het contract binnen voor 10 gelede bussen en 14 kleine stadsbussen. Ook de hybride bussen zullen bij Van Hool van de band rollen. De firma Jonckheere zal 15 gewone bussen bouwen. Kathleen Van Brempt heeft vandaag in kader van deze nieuwe bestelling een bezoek gebracht aan busbouwer Van Hool in Lier.

[29-10-2008] Nieuwe milieuvergunning Luchthaven Antwerpen bouwt trainingsvluchten af
Vlaams minister Hilde Crevits heeft een nieuwe milieuvergunning uitgereikt voor de luchthaven van Antwerpen. Minister Crevits heeft de bijzondere voorwaarden beter afgestemd op de klachten die in de voorbije jaren werden geuit tegen sommige activiteiten op de luchthaven. De minister beperkt het aantal trainingsvluchten en verbiedt circuitvliegen op zon- en feestdagen. De luchthaven van Antwerpen kan zich nu verder ontwikkelen als een zakenluchthaven van regionaal belang.

[24-10-2008] 36.000.000 euro voor meer ademruimte in Limburg
Op voorstel van Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits, heeft de Vlaamse Regering beslist om de werken, die nog nodig zijn om het klaverblad in Lummen om te vormen tot een verkeersturbine, nog dit jaar in één keer aan te besteden. Hiervoor wordt een bedrag van 36 miljoen euro vrijgemaakt. Vlaams minister Hilde Crevits benadrukt dat de herinrichting van de verkeerswisselaar (zie bijlage) de structurele capaciteitsproblemen moet oplossen en de verkeersveiligheid sterk moet verhogen. De realisatie van de verkeerswisselaar van Lummen vormt één van de belangrijke infrastructuurprojecten die voorzien zijn in het Limburg-plan van de Vlaamse Regering.

[24-10-2008] Oosterweelverbinding
Vandaag heeft de Vlaamse Regering tot gunning beslist van de alternatievenstudie aan de tijdelijke vereniging ARUP UK (London)- SUM. Deze gunning heeft iets langer op zich laten wachten omdat zorgvuldig omgegaan diende te worden met de onafhankelijkheidseisen die voorzien waren in het bestek en omdat de Vlaamse Regering er ook zeker wilde van zijn dat alle aspecten van de studie (verkeer, techniek, gezondheid, …) voldoende afgedekt konden worden door kwalitatieve deskundigen.

[22-10-2008] Opmaak verkeersbordendatabank van start
Vanaf volgende maand toert een wagen met speciale panoptische camera doorheen heel Vlaanderen om alle verkeersborden in kaart te brengen. De gegevens die de camerawagen verzamelt zullen worden gebundeld in de online verkeersbordendatabank van het Vlaamse gewest. De opmaak van de verkeersbordensdatabank past in het verkeersveiligheidsplan van Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen van Brempt. De verkeersbordendatabank wordt een belangrijk instrument om de verkeersveiligheid en de verkeerssturing te verbeteren. Tegen eind 2010 moeten alle Vlaamse borden in kaart gebracht zijn. Het project kost in totaal 15 miljoen euro.

[17-10-2008] Verzekering voor ouders in het verkeer
Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt gaat ouders die eigen en andere kinderen begeleiden in het verkeer op weg van en naar school via fiets- en voetpools, verzekeren. Ze doet dit om meer mensen te overtuigen hun kinderen met de fiets of te voet naar school te brengen en op die manier de schoolomgevingen veiliger te maken.

[05-10-2008] De werken aan de Liefkenshoektunnel kunnen definitief van start gaan in november 2008
Vandaag ondertekenen minister-president Peeters en minister Crevits, de drie resterende overeenkomsten die nodig zijn voor de start van de werken aan de Liefkenshoekspoortunnel. Met deze stap kunnen de werken aan de Liefkenshoekspoortunnel definitief van start gaan in november 2008. De Vlaamse regering zorgt voor maximale beperking van de geluidsoverlast.

[03-10-2008] Omleidingstracé als Noord-Zuidverbinding in Limburg
Op voorstel van Vlaams minister Hilde Crevits van Openbare Werken heeft de Vlaamse regering op basis van de plan MER studie en de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) gekozen voor het omleidingstracé. De Vlaamse regering heeft daarbij tevens een omvangrijk programma met milderende maatregelen goedgekeurd. Deze definitieve keuze voor de omleiding betekent vooral meer ademruimte voor Limburg.

[02-10-2008] 9 miljoen voor 8 nieuwe openbaar vervoer projecten
Volgend jaar investeert Vlaams minister van Mobiliteit, Kathleen Van Brempt 9 miljoen euro in nieuwe openbaar vervoer projecten. Deze 8 projecten kaderen binnen netmanagement en hebben extra aandacht voor betere verbindingen in kader van woon-werk, woon-school en woon-winkelverkeer. Zo geeft De Lijn oplossingen op maat om de missing links in het openbaar vervoer netwerk weg te werken.

[24-09-2008] Van Brempt ondersteunt VAB met pleidooi voor meer groene golven
Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt reageert positief op de vraag van VAB om verkeerslichten te optimaliseren om file tegen te gaan. “Meer groene golven creëren in het verkeer is belangrijk. De groenste golf is die van trams en bussen die vlot kunnen rijden en dus moeten zij voorrang krijgen. Een groene golf voor openbaar vervoer wil trouwens niet zeggen dat auto’s meer voor het rood staan. Uit het onderzoek dat we nog maar net deden over de doorstroming van tramlijn 15 Antwerpen-Mortsel blijkt dat verkeerslichtenbeïnvloeding waarbij je de tram voorrang geeft, ook positief is voor de auto’s,” aldus de minister.

[20-09-2008] Trams kunnen minuten tijdswinst boeken. Doorstromingsmaatregelen ook gunstig voor autoverkeer
Doorstromingsmaatregelen kunnen er voor zorgen dat de ritduur van tramlijnen minuten korter wordt. Dat blijkt uit een studie van tramlijn 15 (Antwerpen-Mortsel) in opdracht Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt. Door een combinatie van maatregelen zoals het aanpassen van de verkeerslichten, het sneller openen en sluiten van de deuren, het verplaatsen of wegnemen van (overbodige) wissels en het sneller rijden in een deel van de prémetrotunnels kan er heel wat verliestijd worden goedgemaakt. Opvalllende vaststelling in de studie is dat de doorstromingsmaatregelen niet alleen goed zijn voor het tramverkeer, maar ook een gunstig effect kunnen hebben voor de doorstroming van het autoverkeer. Tegen het einde van het jaar komt er een proefopstelling met verkeerslichten op het traject van de 15 in Mortsel. In de rest van Vlaanderen zijn al 25 assen geselecteerd waar men de optimale afstemming van de verkeerslichten onderzoekt.

[27-08-2008] Op een proper fietspad terug naar school!
In opdracht van Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits werden sinds begin augustus al 5.334 km fietspaden langs gewestwegen schoongeveegd. Hierbij werd 760 ton afval opgehaald. Daarnaast reageerden 140 steden en gemeenten positief op de eerste oproep van de minister en de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) om de fietspaden ook langs gemeentewegen bij de start van het schooljaar een extra onderhoudsbeurt te geven. De 50% Vlaamse subsidie bij de aankoop van veegmachines stimuleerde reeds meer dan 100 gemeenten om een veegmachine aan te kopen, goed voor een totaal subsidiebedrag van bijna zes miljoen euro.

[23-08-2008] Rijbewijs op School in 90% van de middelbare scholen. 55.000 leerlingen kunnen gratis rijbewijs op school halen
720 scholen gaan volgend jaar aan de slag met Rijbewijs op School. Dat maakte Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt vandaag bekend. Via Rijbewijs op School krijgen leerlingen van het zesde en zevende jaar van het secundair onderwijs een pakket van 8 uren verkeerseducatie. Daarna kunnen ze gratis in hun eigen school het theoretische rijexamen afleggen. Vorig jaar liep Rijbewijs op School als proefproject in 25 scholen. Voor het schooljaar 2008-2009 werd het aangeboden aan alle scholen in Vlaanderen. Liefst 90% van de Vlaamse scholen tekenden in. Daardoor kunnen bijna 55.000 leerlingen volgend schooljaar hun rijexamen op de schoolbanken afleggen. Minister Van Brempt trekt hiervoor 3 mio euro uit.

[15-08-2008] Nieuw Openbaar Onderzoek plan-MER "omvorming van de ring rond Brussel"
Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits heeft beslist om de procedure van de terinzagelegging van het plan–MER betreffende de omvorming van de R0 te verlengen. Er zal naast de Nederlandstalige versie ook een Franstalige versie ter inzage worden gelegd van 8 september tot en met 6 november 2008, wat een verlenging met 60 dagen betekent. Hiermee komt de minister ook tegemoet aan de kritiek dat de eerste periode binnen de vakantieperiode viel.

[13-08-2008] Minister Crevits bezoekt werken op de E17. Werken liggen voor op schema. Grote hinder verwacht vanaf volgende week, tussentijdse evaluatie van de extra veiligheidsmaatregelen
Vandaag bezocht minister van Openbare Werken Hilde Crevits de werken aan de E17. Daarbij waarschuwt de minister voor de verwachte hinder in de komende weken. Tevens werden de extra veiligheidsmaatregelen tussentijds geëvalueerd en aangevuld. Vlaams Minister Crevits hoopt dat de weg tegen 1 september opnieuw vrij gemaakt kan worden.

[12-08-2008] Plaatsing eerste brugdeel nieuwe Scheldebrug te Temse
Vandaag werd het eerste vaste brugdeel van de tweede Scheldebrug (zijde Temse) op zijn definitieve positie geplaatst. Vlaams minister-president Kris Peeters was getuige van deze belangrijke fase in de bouw van de tweede Scheldebrug tussen Bornem en Temse.

Met de bouw van een volledig nieuwe brug wil men een definitieve en duurzame oplossing bieden voor de zware verkeersproblematiek die zich al decennia lang voordoet ter hoogte van de brug over de Schelde te Temse/Bornem (N 16).

[10-07-2008] Veiligheidsonderzoek naar bolle spiegels
De beslissing van de Directieraad van het Agentschap Wegen en Verkeer om alle verkeersspiegels langs gewestwegen te verwijderen, gaat te kort door de bocht. Vlaams minister Hilde Crevits schorst de beslissing. De 27 gemeenten die al een brief ontvingen, zullen hiervan op de hoogte worden gesteld.

[30-06-2008] Versterking Raad van Bestuur BAM. Onafhankelijk onderzoek naar Oosterweelverbinding
Naar aanleiding van de vandaag gehouden Bijzondere Ministerraad in het kader van de Antwerpse Oosterweelverbinding, heeft de Vlaamse regering beslist dat er 3 nieuwe bestuurders in de Raad van Bestuur van de BAM worden aangesteld, meer bepaald Karel Vinck als voorzitter en Toon Colpaert en Wouter De Geest als nieuwe bestuurders. Daarnaast zal rond 10 juli een algemene offerte-aanvraag met Europese bekendmaking worden gelanceerd.

[16-06-2008] Goedkoop Lijnabonnement voor bescheiden inkomens
Het goedkoopste Lijnabonnement, namelijk 25 euro per jaar, zal binnenkort ook gekocht kunnen worden door gezinnen met bescheiden inkomens. Het gaat over mensen die onder het OMNIO-statuut vallen en een bruto gezinsinkomen hebben tot 13.321,80 euro per jaar, vermeerderd met 2.464,56 euro per gezinslid. Dit heeft Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen Kathleen Van Brempt beslist. De mutualiteiten werken momenteel aan een eenvormig attest dat mensen nodig hebben om dit abonnement aan te vragen.

[30-05-2008] Geen idee waar de dingen vandaan komen? Vlaamse Havendag zet onze zeehavens in de kijker op 5 juli 2008
Op 5 juli 2008 vindt de eerste Vlaamse Havendag plaats. De vier Vlaamse zeehavens (Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge) laten het publiek die dag kennismaken met hun dienstverlening en werkgelegenheidsaanbod. De Vlaamse havendag vormt een unieke gelegenheid om de havenactiviteiten van naderbij te leren kennen. In de Vlaamse zeehavens worden op 5 juli 2008 tientallen aantrekkelijke publieksevenementen opgezet.

[27-05-2008] Extra flitslocaties om het aantal ongevallen te verminderen
Elk jaar vallen er nog doden en gewonden bij ongevallen in het verkeer. Overdreven snelheid is vaak een oorzaak. De komende twee jaar komen er daarom op gevaarlijke locaties flitspalen bij. Het gaat om snelheidscamera’s op snelwegen en roodlicht- en snelheidscamera’s langs gewestwegen. Dit kost ongeveer 6 miljoen euro per jaar. Het gaat allemaal om digitale camera’s. Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt en minister van Openbare Werken Hilde Crevits kondigden dit aan naar aanleiding van een werkbezoek aan de wegpolitie ivm de werking van de digitale camera aan de Kennedytunnel. De ministers beklemtonen dat een gedragsaanpassing – rijden met aangepaste snelheid - nodig is om mensenlevens te redden. Flitspalen doen het aantal verkeersongevallen met doden en gewonden dalen met 27%. Het globale aantal ongevallen, inclusief die met enkel materiële schade, daalt met 14%.

<<Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Volgende>>
Geef hier uw suggesties en opmerkingen bij deze website.

Belet een visuele handicap u om een document op deze pagina te lezen?
Laat het ons weten, dan lossen we dat probleem op.